Hải quan TPHCM: 8 chi cục được giao chỉ tiêu thu nghìn tỷ

12:19 | 12/01/2021

(HQ Online) - Trong số 12 chi cục hải quan thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TPHCM vừa được lãnh đạo Cục giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước với mức trên nghìn tỷ đồng.

Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra nguyên liệu NK qua cảng Cát Lái. 	Ảnh: T.H
Hải quan TPHCM phấn đấu thu ngân sách năm 2021 vượt 5% dự toán. Ảnh: T.H

Trong số 12 chi cục hải quan thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TPHCM vừa được lãnh đạo Cục giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước với mức trên nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 được giao chỉ tiêu thu ngân sách lớn nhất, với 46.000 tỷ đồng; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư được giao chỉ tiêu 21.000 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước 14.500 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 được giao 12.400 tỷ đồng; Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất 6.700 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 được giao 3.000 tỷ đồng; Chi cục Hải quan khu công nghệ cao 2.800 tỷ đồng và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh 1.300 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan TPHCM, năm 2021, Cục Hải quan TPHCM được giao chỉ tiêu thu 108.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế Giá trị giá tăng 73.400 tỷ đồng, thuế xuất khẩu 300 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 21.990 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 12.130 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 180 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng vừa ký ban hành 2 kế hoạch trọng điểm, chỉ đạo trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 5% chỉ tiêu pháp lệnh./.

Lê Thu