Hải quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

16:00 | 21/07/2021

(HQ Online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục tăng cường công tác phòng chống dịch và đảm bảo công tác quản lý hải quan.

Đảm bảo quản lý hải quan trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Hải quan Hà Nội thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, không để ách tắc công việc

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tại trụ sở cơ quan Tổng cục phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19.

Từ ngày 19/7, các đơn vị thực hiện phương án bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Thủ trưởng đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị thành các nhóm làm việc độc lập để đảm bảo trong tình huống có trường hợp F0, đơn vị vẫn có đủ nhân lực để làm việc.

Hải quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hoạt động trực ban giám sát trực tuyến tại Tổng cục Hải quan. Ảnh: Quang Hùng

Hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách, tăng cường các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc và thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng điện thoại, hệ thống công nghệ thông tin, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp trong trao đổi, xử lý công việc...

Tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra đến 19 tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch. Đối với các trường hợp cần thiết phải thanh tra, kiểm tra ngoài địa bàn 19 tỉnh nêu trên, phải hạn chế số lượng người tham gia. Các đoàn kiểm tra sau thông quan phải hạn chế số lượng người tham gia và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc tiếp khách, trong trường hợp thật sự cần thiết cần tiếp khách tại khu vực làm việc của đơn vị phải được Lãnh đạo Tổng cục phụ trách phê duyệt. Hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi TP Hà Nội, các trường hợp đi công tác ra khỏi thành phố phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ trì thực hiện các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch; dự trù và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vật tư, cơ sở vật chất để sẵn sàng ứng phó với kịch bản các cấp độ lây nhiễm; đảm bảo các hệ thống thông tin vận hành thông suốt 24/7; đảm bảo công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hoạt động giám sát trực tuyến trong toàn Ngành...

Nụ Bùi