Hải quan tích cực góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý chuyên ngành

15:30 | 29/09/2022

(HQ Online) - Không chỉ thực hiện vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, thời gian qua ngành Hải quan còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý chuyên ngành.

Hải quan TPHCM lưu ý doanh nghiệp nhiều điểm mới về kiểm tra chuyên ngành
Hải quan tích cực hoàn thiện cơ chế thí điểm “cảng mở” tại cụm cảng Cái Mép
Hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý theo Cơ chế một cửa quốc gia
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N. Linh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N. Linh

Đánh giá về công tác pháp chế, xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan cho biết đã chủ động phối hợp tích cực với các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, hoàn thiện trình các dự thảo văn bản. Tổng cục Hải quan không chỉ thực hiện vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, thời gian qua ngành Hải quan còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực trong đó cán bộ tham gia xây dựng văn bản có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu; bố trí thời gian hợp lý, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng văn bản theo tháng, theo tuần và kiểm soát chặt chẽ công việc theo kế hoạch.

Các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tăng cường cải cách hàng chính, tháo gỡ các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế các quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý, đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Trong quý 3 năm 2022, Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách với những dấu ấn đáng chú ý như:

Trình Bộ ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 sửa đổi thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia; Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC...

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý 3, Tổng cục đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành thực hiện rà soát chuyển đổi mã số đối với 31 danh mục chuyên ngành của 7 bộ, ngành để cắt giảm dòng hàng thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, chuyển việc kiểm tra chuyên ngành trước thông quan sang kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó một số vướng mắc về chính sách quản lý chuyên ngành cũng được Tổng cục Hải quan trao đổi với Bộ Công Thương để kịp thời tháo gỡ như: vướng mắc đối với mặt hàng muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan và công tác quản lý đối với xe nhập khẩu, tạm nhập khẩu quà biếu tặng trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

N.Linh