Hải quan Quảng Ngãi đối thoại với hơn 70 doanh nghiệp

17:01 | 25/05/2019

Ngày 24/5, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan 6 tháng đầu năm 2019 nhằm tuyên truyền, giới thiệu các quy định mới về pháp luật hải quan, pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; giải đáp vướng mắc phát sinh với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

hai quan quang ngai doi thoai voi hon 70 doanh nghiep
Cục Hải quan Quảng Ngãi đã ký kết đối tác hợp tác với 2 doanh nghiệp.

Ngày 24/5, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan 6 tháng đầu năm 2019 nhằm tuyên truyền, giới thiệu các quy định mới về pháp luật hải quan, pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; giải đáp vướng mắc phát sinh với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Có hơn 70 doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đại diện các sở, ban, ngành, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị.

Thay mặt Cục Hải quan Quảng Ngãi, đồng chí Vũ Văn Hải, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi đã thông qua tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019, kết quả thu ngân sách nhà nước, tình hình triển khai hiện đại hoá hải quan cũng như các hoạt động đối tác hợp tác của Cục với các đơn vị trên địa bàn.

Hội nghị đã triển khai quán triệt Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đậi lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy đnh áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó tập trung vào một số vấn đề miễn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu sau đó xuất khẩu sản phẩm tại chổ; hàng nhập sản xuất xuất khẩu đưa đi gia công lại; cách tính phí CIC có cộng vào trị giá hải quan hay không; cách phân loại hàng hoá,....

Các doanh nghiệp nêu vướng mắc về chế độ chính sách đối với loại hình tạm nhập, tái xuất,…. Đại diện Cục Hải quan Quảng Ngãi đã giải đáp đầy đủ, cụ thể những ý kiến vướng mắc được nêu trên cơ sở các quy định của pháp luật hải quan, đồng thời cũng khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên trao đổi thông tin và các khó khăn, vướng mắc thông qua bộ phận giải quyết vướng mắc tại Cục, các Chi cục Hải quan và trang thông tin điện tử của Cục.

Cũng tại hội nghị này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết đối tác hợp tác với 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Hào Hưng và Công ty Cổ phần lâm sản Pisico Quảng Nam.

Công Danh (Hải quan Quảng Ngãi)