Hải quan phản hồi thông tin truy thu thuế một số doanh nghiệp tại Bình Dương

21:23 | 05/09/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có phản hồi trước thông tin của một số cơ quan báo chí nêu khó khăn của DN tại tỉnh Bình Dương liên quan đến việc truy thu thuế của cơ quan Hải quan.

Hải quan Bình Dương: Xử phạt và truy thu thuế trên 2,3 tỷ đồng từ máy soi container
Một doanh nghiệp may bị phạt và truy thu gần 48 tỷ đồng

Được biết, Công ty TNHH quốc tế Chutex, Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II (gọi tắt là DN) ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng thuê DN trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm (thuê gia công lại). Trong đó, DN cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho DN trong khu phi thuế quan để gia công sau đó nhận lại sản phẩm gia công để xuất khẩu ra nước ngoài. Các DN nêu trên kiến nghị về việc cơ quan Hải quan truy thu thuế đối với sản phẩm thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công khi NK trở lại nội địa.

2217 5 2939 img 4552 baohaiquan
Công chức Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN đăng ký tờ khai hải quan. Ảnh: T.D.

Trước vướng mắc của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, chính sách thuế đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan đã được quy định rõ trong Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “Khu phi thuế quanlà khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XK, NK và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XK, NK”.

Cũng tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào thị trường trong nước được miễn thuế NK.

Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế XK, thuế NK quy định: “1. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào thị trường trong nước được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK.

2. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào thị trường trong nước phải nộp thuế NK theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng NK vào nội địa Việt Nam”.

Theo các quy định nêu trên, để xử lý vướng mắc của DN, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 4/9/2020 chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hóa XNK, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các tài liệu có liên quan đối với trường hợp DN ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng thuê DN trong khu phi thuế quan gia công (thuê gia công lại) và xử lý như sau:

Trường hợp DN trong khu phi thuế quan gia công lại không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài (DN nội địa cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho DN trong khu phi thuế quan) thì sản phẩm gia công khi NK vào thị trường trong nước được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và công văn số 6519/BTC-TCHQ ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính.

Trường hợp DN trong khu phi thuế quan gia công lại có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì sản phẩm gia công khi NK vào thị trường trong nước phải kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và điểm 2 công văn số 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020 của Tổng cục Hải quan.

Như vậy, đối với trường hợp DN ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng thuê DN trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm (thuê gia công lại) DN cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho DN trong khu phi thuế quan để gia công, sau đó nhận lại sản phẩm để XK ra nước ngoài thì được miễn thuế NK.

Tổng cục Hải quan đề nghị các DN liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK để được xử lý miễn thuế theo hướng dẫn nêu trên.

Nụ Bùi