Hải quan Móng Cái đảm bảo thông quan hàng hóa 24/7

16:42 | 09/09/2021

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) đang bố trí cán bộ, công chức làm việc, sinh hoạt tại trụ sở hoặc làm việc trực tuyến để vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa thông quan hàng hóa thông suốt 24/7 cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hải quan Móng Cái diễn tập xử lý tình huống có ca nhiễm Covid-19
Gần 32.000 tờ khai được thông quan qua Hải quan Móng Cái
Tờ khai xuất nhập khẩu qua Hải quan Móng Cái tăng 13,5%
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tăng 16%
Cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cái gặp gỡ, trao đổi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cái gặp gỡ, trao đổi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Để giải quyết thủ tục đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại hoặc các phương tiện email, mạng xã hội…, từ đó giải đáp, tư vấn cho doanh nghiệp nhiều vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trường hợp bắt buộc phải đến trụ sở để xuất trình hồ sơ bản gốc theo quy định, Chi cục đã bố trí khu vực độc lập đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và công chức…

Nhờ sự chủ động các phương án nên công tác phòng, chống dịch tại Chi cục Hải quan Hải quan cửa khẩu Móng Cái được triển khai hiệu quả, việc thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt.

Đồng thời, Chi cục bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh trong việc triển khai hàng loạt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gẫy chuỗi cung ứng hàng hóa.

Theo đó, Chi cục hướng dẫn người khai hải quan khai, nộp hồ sơ hải quan cho cơ quan Hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, giải quyết các thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người khai hải quan.

Được biết, từ 1/1 đến 8/9/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã thực hiện thủ tục hải quan đối với gần 32.000 bộ tờ khai hải quan, tổng kim ngạch đạt gần 2,52 tỷ USD, tăng 14% về tờ khai và tăng 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Thông quan thông suốt đối với hàng hóa XNK 24/7, góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa.

Quang Hùng