Hải quan lập Tổ chuyên gia phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

15:01 | 11/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định thành lập Tổ chuyên gia phân loại của Tổng cục Hải quan.

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu
Xử lý phân loại, áp dụng đúng chính sách xuất khẩu mặt hàng đá
Trả lời doanh nghiệp về phân tích phân loại hàng hóa
Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: N.Linh

Tổ chuyên gia phân loại do Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng làm Tổ trưởng, các thành viên là cán bộ Cục Thuế xuất nhập khẩu; Cục Kiểm định hải quan; Cục Giám sát quản lý về hải quan; Cục Kiểm tra sau thông quan và các Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, Tổ chuyên gia có nhiệm vụ tham mưu để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định về phân loại, xác định mã số HS đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp: hàng hóa lưỡng dụng, hàng hóa sản xuất theo công nghệ mới; hàng hóa phức tạp, dễ lẫn, khó phân loại, có thể xem xét phân loại tại nhiều mã số khác nhau. Đặc biệt trường hợp hàng hóa có các mã số chênh lệch về thuế suất. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

N.Linh