Hải quan Lạng Sơn: Thực hiện khai báo thông tin trước khi hàng đến cửa khẩu

10:16 | 20/01/2021

(HQ Online) - Hải quan Lạng Sơn đề nghị, bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/1/2021, các chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa NK trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam.

Lạng Sơn: Thực hiện soi chiếu đối với tất cả các lô hàng của các tờ khai XNK
Hải quan Lạng Sơn khởi tố một doanh nghiệp về tội buôn lậu

Thời gian qua, Cục Hải quan Lạng Sơn và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã không ngừng cải cách hiện đại hóa, vận hành ổn định hệ thống thông quan điện tử tự động, giảm thiểu thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN. Để triển khai thực hiện Điều 66 Luật Hải quan 2014 quy định về thông bảo thông tin phương tiện vận tải, cơ quan Hải quan đã và đang triển khai thực hiện khai bảo thông tin trước khi hàng hóa đến của khẩu biên giới đường bộ.

Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn thông báo kể từ 0 giờ ngày 20/1/2021, mọi phương tiện vận tải chở hàng hóa NK từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phải thực hiện khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu. Các phương tiện chở hàng NK vào cửa khẩu chưa khai bảo đều không được nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam.

Việc khai bảo bằng bản kê thông tin hàng hóa NK (BKTTHH/2021/NK) bản giấy thực hiện như sau: Bản kê thông tin hàng hóa NK được phát hành thành 1 bản theo mẫu; người thực hiện khai báo trước là người điều khiển phương tiện, chủ hàng, người đại diện theo ủy quyền của chủ hàng, người khai hải quan; người khai bảo phải kê khai đầy đủ, chinh xác các nội dung trên bản kê.

Trường hợp khai bảo không đầy đủ, khai sai các chi tiêu thông tin trên bảng kê so với hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa thực tế vào cửa khẩu, phương tiện vận tải đó không được vận chuyển hàng hóa vào Việt Nam đi qua cổng giám sát B1.

CBCC Hải quan Hữu Nghị hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
CBCC Hải quan Hữu Nghị hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, việc kê khai thông tin trước về phương tiện vận tải và hàng hóa NK được thực hiện tại bộ phận giám sát hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị tại cổng B1, công chức hải quan vào sổ đăng ký sẽ đóng dấu vào phần “Công chức hải quan tiếp nhận” và trả lại người khai báo. Khi phương tiện vận tải vào đến barie I, người khai báo hoặc lài xe xuất trinh bản kê đã khai báo để cản bộ hải quan xác nhận đóng dầu vào phần “Công chức giám sát hải quan tại cửa khẩu” và trả lại để người khai bảo hoặc người điều khiển phương tiện để xuất trình cho chiến sỹ Biên phòng trực barie 1 đối chiếu mở barie cho phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào khu vực giám sát hải quan.

Khi phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào bãi tập Xuân Cương, thực hiện cần trọng tải và xuất trình bản kê hàng hóa, phiểu cãn cho công chức hải quan giảm sát tại bãi Xuân Cương (bộ phần giảm sát cơ động kiểm tra để đóng dấu xác nhận vào phần “Công chức giám sát hải quan tại địa điểm tập kết”.

Người khai bảo nộp 1 bản kê (bản chính) cho công chức Hải quan giám sát tại bãi, 1 bản sao bản kê đã có dấu xác nhận của hải quan giảm sát bãi, xuất trình cho công chức giảm sát cổng B5 để đăng phương tiện vận tải Việt Nam chở hàng NK (không phải quay lại B1 để đóng dấu). Người khai hải quan nộp phiếu đăng ký phương tiện và bản kê thông tin hàng hóa (hoặc đính bảng kê lên hệ thống dữ liệu điện tử hải quan) tại bộ phận tiếp nhận tờ khai của chi cục để làm các thủ tục tiếp theo của lô hàng.

Cục Hải quan Lạng Sơn lưu ý đối với các lô hàng chuyển cửa khẩu luồng Đỏ- kiểm tra thực tế hàng hóa bản kê nộp cho chi cục hải quan đăng ký tờ khai.

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa căn cứ quy định tại Điều 66 Luật Hải quan. Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố đề nghị chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa NK trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam bao gồm các chỉ tiêu thông tin tại bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp hệ thống thông tin chưa hỗ trợ thì nộp 1 bản chính bản kê thông tin hàng hóa NK cho chi cục hải quan cửa khẩu. Cơ quan Hải quan giải quyết ngay thủ tục cho phương tiện vận tải, hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu đã có đầy đủ các thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa NK.

Nụ Bùi