Hải quan Lạng Sơn thúc đẩy các biện pháp đảm bảo năng lực thông quan

14:54 | 07/10/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt toàn bộ cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo năng lực thông quan, thúc đẩy XNK hàng hóa và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu.

Hải quan Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước
Thủ tục thông quan hàng nông sản được thực hiện bằng phương thức điện tử và tính bằng giây
Lạng Sơn: Xác minh phản ánh vụ tiền luật tại cửa khẩu Tân Thanh

Ngày 29/9/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 871/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động XNK, thông tin hàng hóa tại cửa khẩu biên giới đất liền và ngày 1/10/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn số 1171/UBND-KT về việc tiếp tục nghiêm túc tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo năng lực thông quan, thúc đẩy XNK hàng hóa và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các văn bản trên, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị hải quan thuộc, trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo năng lực thông quan.

Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Công điện số 871/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1171/UBND-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Công chức Hải quan Chi Ma (Cục Hải quan Lạng Sơn) tiếp nhận và xử lý thủ tục hải quan cho DN. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Chi Ma (Cục Hải quan Lạng Sơn) tiếp nhận và xử lý thủ tục hải quan cho DN. Ảnh: H.Nụ

Đồng thời, các đơn vị cần triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan trong quá trình giám sát, kiểm soát phương tiện vận tải, phân loại hàng hóa, phân luồng, thông quan hàng hóa XNK và hoạt động đại lý hải quan. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp công chức hải quan có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK.

Ngoài ra, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu niêm yết công khai thông báo số điện thoại đường dây nóng (tại Thông báo số 149-TB/BNCTU ngày 6/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy) tại nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục XNK hàng hóa; khu vực giám sát, bến bãi sang tải, trung chuyển, chờ XNK hàng hóa và tại các địa điểm thuận tiện, phù hợp khác để cá nhân, tổ chức, DN biết.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng tiếp nhận thông tin để có giải pháp chỉ đạo, điều hành, điều tiết, khắc phục tình trạng ùn tắc phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK tại các bãi tập kết hàng hóa trong và ngoài khu vực cửa khẩu. Phối hợp rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị kèm theo đề xuất báo cáo về Cục Hải quan Lạng Sơn để kiến nghị với Tổng cục Hải quan, các đơn vị bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa và quản lý phương tiện đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan.

Đặc biệt, tích cực trao đổi, phối hợp với phía Trung Quốc để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, nhất là đối với một số hàng hóa là sản phẩm nông sản mang tính thời vụ.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Quy chế hoạt động công vụ và dấu hiệu vi phạm nghiệp vụ hải quan, bằng nhiều biện pháp, tăng cường quản lý công chức trong việc chấp hành pháp luật nói chung, chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, đạo đức công vụ nói riêng. Kịp thời phát hiện, xử lý xử lý nghiêm sai phạm nếu có.

Nụ Bùi