Hải quan Lạng Sơn: Gắn thành công 31 seal định vị điện tử

10:45 | 17/08/2020

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến hết ngày 10/8, các chi cục hải quan trực thuộc đã thực hiện thành công và tiếp nhận, phản hồi 17 seal định vị điện tử do chi cục hải quan nơi khác chuyển đến và thực hiện thành công việc gắn 31 seal định vị điện tử chuyển đi tới chi cục hải quan các tỉnh, thành phố trong danh sách thí điểm.

Hải quan Lạng Sơn: Cùng doanh nghiệp vượt khó
Hải quan Lạng Sơn: Tăng cường kiểm soát gian lận về xuất xứ hàng hóa

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, đơn vị được trang bị 150 seal định vị điện tử 20 thẻ RFID. Ngay sau khi được trang bị seal định vị điện tử, đơn vị đã trang cấp seal định vị điện tử cho các chi cục hải quan trực thuộc. Cụ thể, Chi cục Hải quan Hữu Nghị 80 seal định vị và 10 thẻ RFID; Chi cục Hải quan Tân Thanh 40 seal định vị và 6 thẻ RFID; Chi cục Hải quan Cốc Nam 15 seal định vị và 2 thẻ RFID và Chi cục Hải quan Chi Ma 15 seal định vị và 2 thẻ RFID.

3231 img 3278
Xe hàng hóa chờ làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn: Ảnh: Thu Hương

Theo đó, ngày 9/7, Cục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai seal định vị điện tử và thông báo thời gian triển khai thí điểm seal định vị điện tử tại chi cục hải quan và Đội kiểm soát hải quan trực thuộc đến các cục hải quan tỉnh, thành phố đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện triển khai thí điểm seal định vị điện tử từ 10/7.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai Cục Hải quan Lạng Sơn nhận thấy, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị phát sinh vướng mắc đối với việc xác định những tuyến đường xa như từ cửa khẩu Hữu Nghị đi tới Tây Ninh dài khoảng 2.000 km thì việc vẽ tuyến đường trên hệ thống (thực hiện thủ công) sẽ rất mất thời gian, không chính xác và không thực tế do có nhiều tuyến đường di chuyển từ cửa khẩu Hữu Nghị tới miền Nam như qua Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh... với nhiều lý do khách quan các phương tiện vận tải phải thay đổi lộ trình di chuyển dẫn tới cảnh báo trên hệ thống và phải theo dõi hết sức phức tạp.

Để tạo điều kiện và triển khai có hiệu quả, Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét nâng cấp bản đồ định vị thông minh và được cập nhật mới thường xuyên sát với thực tế như Google maps để việc cập nhật tuyến đường được chính xác, nhanh gọn.

Nụ Bùi