Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ

14:06 | 15/07/2022

(HQ Online) - Trong Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hải quan Lạng Sơn đặt mục tiêu thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) có mức độ thích hợp cao, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cục Hải quan Lạng Sơn: Đề xuất 4 giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu hàng nông sản
Một ngày ở nơi thông quan mặt hàng hoa quả tươi
Hải quan Lạng Sơn cần thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách
Hải quan Hữu Nghị là một trong những đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn ứng dụng nhiều hệ thống CNTT hiện đại. 	Ảnh: H.Nụ
Hải quan Hữu Nghị là một trong những đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn ứng dụng nhiều hệ thống CNTT hiện đại. Ảnh: H.Nụ

Chủ động nghiên cứu nhiều phần mềm

Hải quan Lạng Sơn hướng tới mục tiêu 100% thủ tục hải quan được số hóa và thực hiện bằng phương pháp điện tử; 95% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số; 100% hồ sơ nghiệp vụ kiểm soát hải quan cơ bản được chuyển sang dữ điện tử, tiến tới số hóa.

Đồng thời, thu thập phân tích đánh giá, xây dựng, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất về mã số hàng hóa, thuế suất, trị giá hải quan, quản lý nợ thuế, hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Phối hợp xây dựng và triển khai tự động hóa việc áp dụng các chính sách về thuế, xây dựng biểu thuế dưới dạng điện tử hóa. Áp dụng mô hình tự động phân tích, đánh giá rủi ro, phân tích số liệu thống kê, các bài toán nghiệp vụ, các dấu hiệu khác thường trên hệ thống CNTT.

Thời gian vừa qua, Hải quan Lạng Sơn đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ và vận hành hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, đáp ứng các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, hỗ trợ các lĩnh vực chủ yếu của ngành Hải quan như: thực hiện thủ tục hải quan, xử lý vi phạm, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan E-Customs, hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM, hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế, hệ thống kiểm tra sau thông quan, Cổng thông tin điện tử hải quan. Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động qua các chương trình ứng dụng nghiệp vụ như: GTT02, MHS, STQ01, CI02, QLVP14… phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice trong toàn Cục để việc điều hành chỉ đạo được nhanh chóng. Hiện Cục Hải quan Lạng Sơn được đánh giá là cơ quan quản lý nhà nước đi đầu trong cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Linh, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, bên cạnh các ứng dụng CNTT do Tổng cục Hải quan xây dựng và triển khai, Hải quan Lạng Sơn đã chủ động xây dựng 5 phần mềm gồm: phần mềm thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu, phần mềm hệ thống giao ban trực tuyến, phần mềm quản lý luân chuyển cán bộ, phần mềm quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất, phần mềm quản lý trang thiết bị CNTT. Đến nay, các phần mềm trên đã góp phần giúp ích cho cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn cục.

Với việc triển khai các ứng dụng CNTT hiệu quả vào các hoạt động nghiệp vụ, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hải quan Lạng Sơn đã tiếp nhận và xử lý 37.892 bộ tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu với kim ngạch ngạch đạt 1.128 triệu USD. Đơn vị cũng đã tiếp nhận 650 hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phát hành kết quả xử lý 539 bộ hồ sơ và 111 hồ sơ đang chờ xử lý. Các đơn vị trực ban đã thực hiện tạo 118 tin báo trên hệ thống quản lý trực ban, trong đó đã xử lý thành công 95 tin báo với 56 tin báo phát hiện có vi phạm. Tiến hành truy thu 887,6 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 279 triệu đồng.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, ông Nguyễn Hồng Linh cho biết, các hệ thống CNTT được xây dựng và triển khai thời gian qua chưa ứng dụng các công nghệ như: AI, Big Data, Blockchain, IoT… nên chưa đáp ứng được các yêu cầu của Hải quan số, Hải quan thông minh và yêu cầu triển khai đầy đủ Chính phủ điện tử theo chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Tài chính.

Ngoài ra, chưa số hóa đầy đủ và khai thác triệt để nhu cầu trao đổi thông tin giữa Cơ chế một cửa quốc gia và các bên liên quan; hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ dàn trải, một số phần mềm chưa liên thông với nhau, chưa hỗ trợ tự động cho công chức trong tất cả các khâu nghiệp vụ. Công chức phải thực hiện thao tác trên nhiều phần mềm khác nhau thuộc hệ thống CNTT của Ngành, mỗi phần mềm lại có một tài khoản khác nhau, dẫn đến khi triển khai gặp nhiều bất cập.

Thậm chí, việc có nhiều phần mềm riêng lẻ, không có sự liên kết hệ thống dẫn đến khó kiểm tra đối chiếu, tra cứu, khai thác thông tin làm giảm hiệu quả công việc, gây ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa do mất nhiều thời gian thao tác…

Quyết liệt chuyển đổi

Thực hiện theo lộ trình của ngành Hải quan nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan một cách toàn diện, đồng bộ, Cục trưởng Nguyễn Hồng Linh cho rằng, Hải quan Lạng Sơn sẽ đảm bảo hệ thống CNTT được triển khai đồng bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, đáp ứng yêu cầu triển khai Hải quan số và đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của ngành Hải quan.

Ngoài ra, Hải quan Lạng Sơn cũng đảm bảo trang thiết bị CNTT đồng bộ và hoạt động 24/7 đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số và đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị. Trong đó, triển khai kết nối, tích hợp các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác giám sát quản lý hải quan (camera, seal định vị, cân điện tử, máy soi container); hệ thống mạng nội bộ, hạ tầng truyền thông đồng bộ, phù hợp với kiến trúc lộ trình triển khai hạ tầng truyền thông của Tổng cục Hải quan.

Đặc biệt, nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đơn vị sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu có cấu trúc, nhất quán nhằm phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng cho nhiều người, nhiều chương trình khác nhau. Đảm bảo sự thống nhất, được chuẩn hóa, sẵn sàng kết nối, chia sẻ và tiếp nhận dữ liệu với các cơ quan liên quan; cung cấp các công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Ông Nguyễn Hồng Linh nhấn mạnh, Hải quan Lạng Sơn tích cực tham gia tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT đáp ứng về an toàn thông tin hệ thống. Thủ tục hải quan được thực hiện giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoàn toàn trên môi trường số (phi giấy tờ), mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều phương tiện; quản lý tự động các hoạt động nghiệp vụ hải quan trên môi trường số trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đảm bảo quản lý xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Trong đó, Hải quan Lạng Sơn cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, hoàn thiện môi trường làm việc điện tử, hướng tới môi trường phi giấy tờ trong quản lý nhà nước về hải quan, 100% các báo cáo được thực hiện trên hệ thống.

Nụ Bùi