Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 30.700 tỷ đồng

15:29 | 15/08/2020

(HQ Online) - Hơn nửa năm đã qua nhưng kết quả thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng mới đạt gần 46% chỉ tiêu cả năm.

2.800 tờ khai luồng Đỏ một tháng tại 4 đơn vị hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng: Hiệu quả từ công tác quản lý rủi ro
Hải quan Hải Phòng điều tra, xử lý 251 vụ vi phạm
2412 thu nsnn hqhp
Ô tô là một trong những nguồn thu lớn nhất tại Hải quan Hải Phòng, nhưng từ đầu năm đến nay sản lượng nhập khẩu giảm mạnh. Ảnh, biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin mới nhất của Cục Hải quan Hải Phòng, tháng 7, toàn cục thu ngân sách được 4.185 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 7, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 30.692 tỷ đồng, đạt 45,8% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ đồng), đạt 43,2% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm tới 24,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 26.865 tỷ đồng, đạt 47% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ đồng), đạt 44,1% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 23,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, có 3 đơn vị có chỉ tiêu thu cả năm từ 10.000 tỷ đồng trở lên là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 (21.900 tỷ đồng); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (11.500 tỷ đồng); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (10.350 tỷ đồng).

Hết tháng 7, trong 3 đơn vị nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 đạt số thu cao nhất là 9.498 tỷ đồng, nhưng mới đạt 43,37%.

Trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đạt tỷ lệ (so với chỉ tiêu) cao nhất là 59% với kết quả thu 6.785 tỷ đồng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ mới thu được 4.035 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 39%.

Để hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao, 5 tháng cuối của năm 2020, toàn Cục Hải quan Hải Phòng phải thu 36.308 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi con số này cao hơn rất nhiều so với bình quân 7 tháng đầu năm, trong khi hoạt động xuất nhập khẩu vẫn đang gặp nhiều bất lợi do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, để hoàn thành chỉ tiêu dự toán, bình quân số thu 5 tháng cuối năm của Cục Hải quan Hải Phòng đên đến 7.262 tỷ đồng, cao hơn tới 2.878 tỷ đồng so với kết quả thu bình quân 7 tháng đầu năm.

Thái Bình