Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 47.000 tỷ đồng

09:39 | 21/09/2021

(HQ Online) - Kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 80% chỉ tiêu cả năm.

Hải quan Hải Phòng thông quan lượng hàng hóa hơn 9 tỷ USD trong tháng 8
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 44.556 tỷ đồng
1 tháng có 23.000 tờ khai luồng vàng và đỏ tại hải quan cửa khẩu Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 47.000 tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình, đơn vị đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu dự toán cả năm.

Theo thông tin sơ bộ cập nhật của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 19/9, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 47.006 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng tăng gần 23% so với cùng kỳ 2020 và đạt 83,94% chỉ tiêu dự toán cả năm và 81,19% chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021 do Tổng cục Hải quan giao.

Với kết quả nêu trên, Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị có số thu lớn thứ hai toàn và đóng góp 17,16% trong thu ngân sách của toàn Ngành (sau Cục Hải quan TPHCM).

Hầu hết trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng có tiến độ thu đạt khá so với chỉ tiêu cả năm.

Điển hình như hết tháng 8, Chi cục Hải quan Thái Bình đạt 113,52% so với chỉ tiêu cả năm; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công đạt gần 94,6% chỉ tiêu cả năm; Chi cục Hải quan Hải Dương đạt hơn 94% chỉ tiêu cả năm…

Thái Bình