1 tháng có 23.000 tờ khai luồng vàng và đỏ tại hải quan cửa khẩu Hải Phòng

11:11 | 09/09/2021

(HQ Online) - Tháng 8, Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục đối với 192.173 tờ khai, tăng 24,66% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giảm 0,29% so với tháng trước.

Gần 32.000 tờ khai được thông quan qua Hải quan Móng Cái
Tờ khai xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng tăng hơn 21% trong tháng 7
Thực hiện thủ tục cho gần 8 triệu tờ khai xuất nhập khẩu
1 tháng có 23.000 tờ khai luồng vàng và đỏ tại hải quan cửa khẩu Hải Phòng
Biểu đồ: T.Bình.

Trong tháng, tại Hải quan Hải Phòng có 99.296 tờ khai nhập khẩu và 92.877 tờ khai xuất khẩu.

Trong tháng 8, tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng là 29,8% luồng vàng, 2,9% luồng đỏ, còn lại là tờ khai luồng xanh.

Đáng chú ý, khối chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) tỉ lệ tờ khai luồng vàng và luồng đỏ lên đến 80% tương đương với 23.184 tờ khai.

Trong khi khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Chi cục Hải quan KCX và KCN, Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Chi cục Hải quan Thái Bình) 98,2% tờ khai luồng xanh và vàng (trong đó luồng xanh 74,7%).

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công có lương tờ khai lớn nhất trong tháng 8 vứi 44.452 tờ khai, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất với 4.723 tờ khai.

Thái Bình