Hải quan Hải Phòng tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính trong giải quyết thủ tục hành chính

10:57 | 31/03/2020

(HQ Online) - Ngoài việc thực hiện thủ tục qua phương thức trực tuyến, Hải quan Hải Phòng đang tăng cường việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, vừa góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa góp phần phòng, chống dịch bệnh.

hai quan hai phong tang cuong su dung dich vu buu chinh trong giai quyet thu tuc hanh chinh Hải quan Hải Phòng: Đa dạng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19
hai quan hai phong tang cuong su dung dich vu buu chinh trong giai quyet thu tuc hanh chinh Hoạt động thông quan tại Hải quan Hải Phòng vẫn thông suốt
hai quan hai phong tang cuong su dung dich vu buu chinh trong giai quyet thu tuc hanh chinh Hải quan Hải Phòng khu vực 3 tạm hoãn đại hội điểm vì Covid-19
hai quan hai phong tang cuong su dung dich vu buu chinh trong giai quyet thu tuc hanh chinh Hải quan Hải Phòng hạn chế thanh tra, kiểm tra sau thông quan doanh nghiệp
hai quan hai phong tang cuong su dung dich vu buu chinh trong giai quyet thu tuc hanh chinh
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Cục Hải quan Hải Phòng vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc về việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 18/3/2020, Cục Hải quan Hải Phòng và Bưu điện TP Hải Phòng đã ký thỏa thuận hợp tác số 35/2020/TTHT/BĐHP-HQHP về việc thống nhất hợp tác trong lĩnh vực trả hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Vì vậy, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu nội dung bản thỏa thuận; tổ chức thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai thông tin bản thỏa thuận tại các điểm làm thủ tục hải quan.

Các dịch vụ bưu chính công ích bao gồm: 7 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết đinh số 1043/QĐ-BTC ngày 05/6/2017 của Bộ trưởng bộ Tài chính), trong đó có 3 thủ tục hành chính cấp Cục và 4 thủ tục hành chính cấp Chi cục; các chứng từ hải quan theo quy định tại Mục 2 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Thái Bình