Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 27.000 tỷ đồng trong 5 tháng

09:06 | 09/06/2021

(HQ Online) - Tháng 5, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 6.131 tỷ đồng, trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đạt số thu trên 1.000 tỷ đồng.

Hải quan KCX và KCN Hải Phòng: Đảm bảo phòng dịch, kim ngạch tăng gần 4 tỷ USD
Cục trưởng Hải quan Hải Phòng trúng cử Hội đồng nhân dân Thành phố
Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều phương án phòng chống dịch và đảm bảo thông quan hàng hóa
Xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng đạt hơn 8 tỷ USD trong tháng 4, tăng mạnh hơn 47%
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 27.000 tỷ đồng trong 5 tháng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Hết tháng 5, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 26.903.504 tỷ đồng, đạt 48,04% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 46,47 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đòng); tăng 20,68 % so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 23.486.926 tỷ đồng, đạt 47,45% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ đồng), đạt 46,23% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ đồng), đạt 44,31% chỉ tiêu UBND giao phấn đấu (53.000 tỷ đồng); tăng 20,76% so với cùng kỳ năm 2020.

Hết tháng 5, có 7/9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đạt số thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên.

2 chi cục còn lại là: Chi cục Hải quan KCX và KCN đạt số thu 842,74 tỷ đồng và Chi cục Hải quan Thái Bình đạt gần 683 tỷ đồng.

Thái Bình