Hải quan Hà Tĩnh quyết liệt triển khai 6 lĩnh vực trọng tâm cải cách hành chính

11:29 | 22/03/2022

(HQ Online) - Hải quan Hà Tĩnh đã và đang quyết liệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Hải quan Cầu Treo tăng cường kiểm soát các mặt hàng phòng chống dịch
Hải quan Hà Tĩnh đồng hành cùng doanh nghiệp tạo sức bật ngay từ đầu năm
Hải quan Hà Tĩnh: Hai tháng đầu năm thu ngân sách hơn 2.135 tỷ đồng
Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách hơn 1.500 tỷ đồng ngay trong tháng đầu năm

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt tiến trình cải cách hiện đại hóa, để nâng cao chỉ số CCHC, ngay từ những ngày đầu năm, Hải quan Hà Tĩnh đã tập trung lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc, trực thuộc nhằm xây dựng các Kế hoạch liên quan chất lượng và gắn với thực tiễn.

Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Trong đó, đơn vị xác định 29 nhiệm vụ trọng tâm liên quan 6 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Ngoài ra, đơn vị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Công chức Hải quan Vũng Áng hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Vũng Áng hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Theo ông Đinh Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh, từ năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu triển khai đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính. Điều này càng khẳng định vai trò tiên quyết của người đứng đầu. Do đó, đơn vị cũng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Theo đó, trong quý 1/2022, đơn vị đã ban hành 14 văn bản các loại gồm kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin năm 2022; kế hoạch về kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về hải quan năm 2022… Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022; hướng dẫn các đơn vị triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí; thực hiện một số nội dung công việc như: Hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn khai báo thủ tục hải quan điện tử; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê các trường hợp sử dụng chiết xuất dữ liệu trên hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS… Ban hành kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2022; duy trì vận hành hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến; thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng thương mại...

Năm 2022, triển khai nhiệm vụ CCHC trong bối cảnh dịch Covid đang diễn biến phức tạp và kéo dài, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Hải quan Hà Tĩnh cho rằng, việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân được đặt ra cấp thiết. Đặc biệt, việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC), thường xuyên rà soát, đề xuất các giải pháp giảm thiểu TTHC, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí phát sinh luôn là điều “trăn trở” của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Hải quan Hà Tĩnh, ông Đinh Văn Hòa nhấn mạnh.

Với sự quyết liệt ngay từ đầu năm trong công tác CCHC, thời gian tới, để duy trì vị trí top 1 toàn tỉnh và toàn ngành về chỉ số đánh giá CCHC, Hải quan Hà Tĩnh đang xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, tiếp tục phát huy các lĩnh vực đạt kết quả tốt; khắc phục các tồn tại, hạn chế, các tiêu chí bị trừ điểm; thực hiện nghiêm túc việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thông quan giải quyết TTHC (bằng nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp.

Song song với đó, Hải quan Hà Tĩnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nụ Bùi