Hải quan Đà Nẵng: Nhận - trả hồ sơ thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra trực tuyến

18:27 | 02/04/2020

(HQ Online) - Mới đây, Cục Hải quan Đà Nẵng có thông báo gửi tới doanh nghiệp cho biết, thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất được thực hiện tại cấp cục và trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mức dịch vụ: 4.

hai quan da nang nhan tra ho so thu tuc thanh lap dia diem kiem tra truc tuyen Thanh niên Hải quan Đà Nẵng chung tay trao tặng 1 tấn dưa hấu cho các khu cách ly
hai quan da nang nhan tra ho so thu tuc thanh lap dia diem kiem tra truc tuyen Hải quan Đà Nẵng: Xây dựng kế hoạch chi tiết đối phó tác động của dịch Covid-19
hai quan da nang nhan tra ho so thu tuc thanh lap dia diem kiem tra truc tuyen Hải quan Đà Nẵng: Giải quyết thủ tục đúng quy định, không yêu cầu thêm giấy tờ
hai quan da nang nhan tra ho so thu tuc thanh lap dia diem kiem tra truc tuyen
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ

Theo đó, Cục Hải quan Đà Nẵng đã ủy quyền cho cấp chi cục hải quan xử lý, do đó, kể từ ngày 13/3/2020, khi thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất, doanh nghiệp thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn, chọn cấp xử lý: Chi cục.

Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ ưu tiên xử lý đối với những hồ sơ thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Về hồ sơ, chứng từ thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tương tự như quy định đối với hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chứng từ được sử dụng là chứng từ điện tử. Đối với những chứng từ điện tử được ký bằng chữ ký số thì doanh nghiệp không phải ký tên, đóng dấu trước khi điện tử hóa chứng từ.

Đối với tài liệu kỹ thuật, chứng từ giấy có số lượng lớn hơn 10 trang A4 mà doanh nghiệp không thể điện tử hóa chứng từ thì cơ quan Hải quan tiếp nhận bằng phương thức thủ công.

Cơ quan hải quan trả kết quả của thủ tục bằng phương thức điện tử được ký bằng chữ ký số của Tổng cục Hải quan.

Kết quả của thủ tục dưới dạng chứng từ điện tử trên Hệ thống là căn cứ cho các đơn vị hải quan trên toàn quốc sử dụng thống nhất để thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

Trường hợp Hệ thống gặp sự cố hoặc khi có đề nghị từ doanh nghiệp, cơ quan Hải quan trả kết quả của thủ tục bằng chứng từ giấy.

Cục Hải quan Đà Nẵng cũng lưu ý trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

N.Linh