Hải quan công bố thông tin về thống kê hàng tái xuất

10:14 | 25/05/2020

(HQ Online) - Đây là nội dung thống kê được công bố mới của Tổng cục Hải quan tại Cổng thông tin điện tử www.customs.gov.vn.

hai quan cong bo thong tin ve thong ke hang tai xuat Tổng cục Hải quan liên tục cập nhật số liệu đăng ký xuất khẩu gạo
hai quan cong bo thong tin ve thong ke hang tai xuat Hải quan đảm bảo vận hành thống suốt hệ thống công nghệ thông tin
hai quan cong bo thong tin ve thong ke hang tai xuat Thực hiện dịch vụ công của hải quan qua Cổng dịch vụ công quốc gia thế nào?
hai quan cong bo thong tin ve thong ke hang tai xuat Thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh, thành phố như thế nào cho đúng?
hai quan cong bo thong tin ve thong ke hang tai xuat
Giao diện mục Thống kê trên Cổng thông tin điện tử www.customs.gov.vn.

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính, Tổng cục Hải quan thực hiện báo cáo và phổ biến số liệu thống kê hàng hóa tái xuất khẩu, bắt đầu từ năm 2019.

hai quan cong bo thong tin ve thong ke hang tai xuat Hàng tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Cao Bằng giảm "chóng mặt" gần 93%

(HQ Online) - Hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan qua địa bàn do Cục Hải quan Cao Bằng quản lý sụt giảm mạnh ...

Theo quy định tại Nghị định 60/2018/NĐ-CP nêu trên, hàng hóa tái xuất khẩu là hàng hóa có xuất xứ nước ngoài mà trước đó đã được nhập khẩu và được thống kê là hàng nhập khẩu, sau đó lại xuất khẩu nguyên trạng hoặc chỉ chế biến giản đơn, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa.

Việc xác định xuất xứ của hàng xuất khẩu được căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Phụ lục II – Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, nước, vùng lãnh thổ xuất xứ được hướng dẫn khai báo trên phần mô tả hàng hóa của tờ khai hải quan theo quy tắc “mô tả hàng hóa & mã nước xuất xứ”.

Biểu mẫu thống kê hàng hóa tái xuất khẩu gồm các thông tin: Nhóm/mặt hàng chính, đơn vị tính lượng, lượng (đối với các nhóm/mặt hàng có thống kê lượng) và trị giá thống kê USD. Biểu mẫu này được báo cáo số liệu theo từng quý và số liệu lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo.

Việc thực hiện thống kê hàng hóa tái xuất khẩu là một nỗ lực của Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện ngày càng đầy đủ hơn các khuyến nghị của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) cũng như đáp ứng các nhu cầu cao hơn về số liệu của người sử dụng.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang định kỳ công bố nhiều thông tin thống kê liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng tháng; xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu theo tháng; nhập khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu theo tháng; xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo tháng; nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo tháng; xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố theo tháng…

Thái Bình