Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6

16:16 | 23/02/2021

(HQ Online) - Năm học 2021-2022, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

5454-img-0105
Năm học 2020-2021, phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 xét tuyển theo tuyến. Ảnh ĐH

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022. Theo đó phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 xét tuyển theo tuyến.

Các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (gồm các trường được UBND TP Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Các trường trung học cơ sở báo cáo phòng GD&ĐT phương án tuyển sinh trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực, nếu có.

Các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án thí điểm đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội thì thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

TP Hà Nội vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tuyển sinh theo tuyến, thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7 (đối với lớp 1); từ ngày 4/7 đến ngày 6/7 (đối với trẻ 5 tuổi); từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7 (đối với lớp 6). Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.

Riêng đối với các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học. Thời gian tuyển sinh từ ngày 26/5 đến ngày 12/7.

Năm học 2021- 2022, Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào nhà trẻ khoảng 145.000 em; vào mẫu giáo khoảng 483.000 trẻ; tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh; vào lớp 6 khoảng 130.633 em; tuyển học sinh khuyết tật, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tiếp nhận trẻ khuyết tật đủ sức khỏe đến trường.

Đỗ Hòa