Hà Nội ban hành 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

12:30 | 12/03/2021

(HQ Online) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Gấp rút chuẩn bị thực hiện sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu nhà xuất bản có giải pháp giảm giá thành sách giáo khoa
Bộ Giáo dục phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6
Năm học 2021-2022, NXB Giáo dục Việt Nam chỉ còn 2 bộ SGK. Ảnh Thương Nguyễn
Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ năm học 2021-2022. Ảnh Thương Nguyễn

Theo đó, TP Hà Nội đưa ra 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, cụ thể: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Ở tiêu chí đầu tiên, nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của Thủ đô Hà Nội và cộng đồng dân cư góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Thăng Long - Hà Nội thanh lịch - văn minh. Kiến thức hiện đại, cập nhật, có khả năng vận dụng, liên hệ thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế. Góp phần phát triển giáo dục toàn diện nhằm đào tạo nguồn lao động có tri thức, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

Tiêu chí thứ hai được đặt ra là đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục. Trong đó, nội dung sách giáo khoa có tính khả thi, phù hợp với trình độ của học sinh, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời, có thể triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục phổ thông; có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo…

UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020; đồng thời, triển khai quyết định này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình và tiến độ theo quy định.

Đỗ Hòa