Giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 15,9% trong tháng 2

09:10 | 06/03/2021

(HQ Online) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 2/2021.

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 41,1% trong tháng 1
Góp ý dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tác động tích cực tới thị trường chứng khoán năm 2021
Giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 15,9% trong tháng 2
Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 207.075 hợp đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục có diễn biến sôi động, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tiếp tục có thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 207.075 hợp đồng, tăng 15,92% so với tháng trước.

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất là 275.292 hợp đồng vào ngày 4/2/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt 28.834 hợp đồng, giảm 2,71% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng đạt 42.200 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 18/2/2021.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia thị trường, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2021 giảm 18,8% so với tháng trước, chiếm 1,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hoài Anh