Giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 25%

17:33 | 27/05/2020

(HQ Online) - Ước đến hết tháng 5, Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 đạt 25,1%.    

giai ngan von dau tu qua kho bac nha nuoc dat hon 25 Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 3,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
giai ngan von dau tu qua kho bac nha nuoc dat hon 25 Đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước
giai ngan von dau tu qua kho bac nha nuoc dat hon 25 Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 43,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
giai ngan von dau tu qua kho bac nha nuoc dat hon 25
Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 10.780 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Ảnh Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, dự kiến đến ngày 31/5/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là 112,6 nghìn tỷ đồng, đạt 25,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, vốn trong nước giải ngân 106,7 nghìn tỷ đồng, đạt 27,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn ngân sách trung ương giải ngân là 17.289 tỷ đồng (đạt 25,2% kế hoạch); vốn ngân sách địa phương giải ngân là 89.504 tỷ đồng (đạt 27,6% kế hoạch).

Ngoài ra, thống kê của Kho bạc Nhà nước cũng cho thấy, lũy kế đến hết tháng 5, ước kiểm soát chi vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua Kho bạc Nhà nước làm cơ sở rút vốn ngoài nước là 5.858 tỷ đồng (đạt 10,3% kế hoạch), trong đó, vốn ngân sách trung ương kiểm soát, xác nhận là 1.438,0 tỷ đồng (đạt 7,9% kế hoạch); vốn ngân sách địa phương kiểm soát, xác nhận là 4.420 tỷ đồng (đạt 11,5% kế hoạch).

Kho bạc Nhà nước còn kiểm soát thanh toán vốn của các Bộ, ngành địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 4.088,63 tỷ đồng/14.556,7 tỷ đồng, đạt 28,1% kế hoạch Bộ, ngành, địa phương phân bổ.

Còn với chi thường xuyên, dự kiến vốn thanh toán đến 31/5/2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 377.573 tỷ đồng, đạt 33,8% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 10.780 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,1 tỷ đồng

Thùy Linh