Gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty Hoàng Hưng HT

10:55 | 08/03/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Ninh vừa quyết định gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty CP Hoàng Hưng HT (có địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh).

Công ty Texhong Ngân Quang được công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
Công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Tân Thuận
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tập trung tại cảng VIMC Đình Vũ
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái giải quyết thông quan cho doanh nghiệp. Ảnh: QUANG HÙNG
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái giải quyết thông quan cho doanh nghiệp. Ảnh: QUANG HÙNG

Địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty CP Hoàng Hưng HT chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát về hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Địa điểm kiểm tra của Công ty chỉ áp dụng đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại nhà máy và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan.

Quang Hùng

Liên kết hữu ích