Gần 900 container được kiểm tra thực tế bằng máy soi di động

14:08 | 21/05/2020

(HQ Online) - Từ khi tiến hành soi chiếu container đầu tiên bằng máy soi container di động (tháng 8/2019 đến hết tháng 4/2020), Chi cục Hải quan Gia Thụy đã soi chiếu được 883 container, 114 xe tải.

gan 900 container duoc kiem tra thuc te bang may soi di dong Ngành Hải quan đã đưa vào sử dụng 15 máy soi container
gan 900 container duoc kiem tra thuc te bang may soi di dong Nâng hiệu quả máy soi container để giảm thời gian thông quan
gan 900 container duoc kiem tra thuc te bang may soi di dong
Máy soi container di động Eagle M60.

Trước đó, Chi cục Hải quan Gia Thụy được Cục Hải quan Hà Nội giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý sử dụng 1 máy soi container di động Eagle M60, với mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm tra thực tế hàng hóa, giảm thời gian thông quan. Qua đó đã góp phần cải cách, hiện đại hóa phương thức làm việc của cơ quan Hải quan.

Sau khoảng 8 tháng triển khai, máy soi container di động đã soi chiếu được 883 container, 114 xe tải. Theo Chi cục Hải quan Gia Thụy, bình quân một lượt soi chiếu khoảng 15-20 phút bao gồm: Thời gian chỉ dẫn xe vào vị trí soi chiếu, máy soi phát tia X, phân tích hình ảnh, nhập dữ liệu và thông quan hàng hóa, giảm đáng kể so với phương pháp kiểm tra thủ công.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Gia Thụy, trước khi có máy soi container di động, hoạt động kiểm tra thực tế hàng hóa của đơn vị rất mất thời gian, tốn kém chi phí vì phải mở kiện hàng, mở container ra để kiểm tra từng phần theo hồ sơ.

Hiện nay, khi kiểm tra thực tế hàng hóa bằng hình thức soi chiếu đã giảm đáng kể thời gian để hoàn thành thủ tục với kết quả rất chính xác; trừ trường hợp phải kiểm tra thực tế theo quy định nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được các khoản phí như bốc xếp, đóng mở container.

N.Linh