Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sắp rời sàn HoSE

16:49 | 14/02/2023

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa ban hàng quyết định huỷ niêm yết đối với gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC kể từ ngày 20/2/2023.

Thêm 2 cổ phiếu có nguy cơ hủy niêm yết trên sàn HoSE
Khi nào cổ phiếu FLC, ROS được giao dịch trở lại?
Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sắp rời sàn HoSE
Cổ phiếu FLC sẽ bị huỷ niêm yết từ ngày 20/2 tới. Ảnh: ST

Lý do cổ phiếu FLC sắp huỷ niêm yết là do Công ty CP Tập đoàn FLC đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà sở giao dịch chứng khoán hoặc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trước đó, cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9/2022 do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Theo kế hoạch, ngày 4/3 tới FLC sẽ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 sau khi cuộc họp lần 1 vào ngày 5/2/2023 tổ chức bất thành do không đủ túc số. Nội dung chính của Đại hội lần này là việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm 2022, FLC liên tục nhận được các quyết định cưỡng chế thuế của cơ quan thuế nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình, Kon Tum… do công ty có số tiền quá hạn nộp. Trong đó, Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện cưỡng chế bằng cách trích tiền từ tài khoản của FLC tại nhiều ngân hàng với số tiền hơn 76 tỷ đồng; Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thực hiện cưỡng chế bằng cách trích tiến từ tài khoản ngân hàng với số tiền gần 1,6 tỷ đồng; Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thực hiện cưỡng chế số tiền gần 458 tỷ đồng bằng cách trích tiền từ tài khoản ngân hàng…

Nguyễn Hiền