Gần 52.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

14:44 | 03/03/2022

(HQ Online) - Đến nay có 244 thủ tục hành chính được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan.

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Sắp thí điểm 2 thủ tục của Bộ Y tế qua Cơ chế một cửa quốc gia
4 thủ tục lĩnh vực y, dược cổ truyền kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
Gần 52.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ảnh: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, đến ngày 15/2, có 244 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 4,8 triệu hồ sơ của hơn 51.800 doanh nghiệp tham gia.

Liên quan đến xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, hiện Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến thành viên Ban biên tập, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương.

Đối với Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung, cơ quan Hải quan đang tiến hành khảo sát phục vụ xây dựng Hệ thống CNTT để thực hiện NSW theo định hướng xử lý tập trung. Đồng thời xây dựng phương án thuê tư vấn xây dựng Đề án, nhằm xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể, áp dụng các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 và kế thừa các kết quả của những hệ thống đã được đầu tư đạt hiệu quả nhất.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định thành lập Nhóm làm việc xây dựng Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp Logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2021-2025.

Thái Bình