Gần 50 cổ phiếu nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát trên sàn HoSE

16:04 | 11/05/2021

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu TS4 của Công ty CP Thủy sản số 4 vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 14/5.

Tập đoàn CEO giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo
Thêm 1 cổ phiếu trên sàn HoSE sắp bị hủy niêm yết bắt buộc
1632-2013-07-15-104350
Hàng loạt cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát do thua lỗ. Ảnh: N.H

Nguyên nhân, công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin. Theo đó, kể từ ngày 14/5, cổ phiếu TS4 sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngành giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, cổ phiếu TS4 đã bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 7/10/2020 do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên được soát xét quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin theo quy định.

Theo dánh sách của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, sàn HoSE hiện có 32 cổ phiếu thuộc diện cảnh báo và 16 cổ phiếu thuộc diện kiểm soát, đa phần do doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ.

Trong đó, các cổ phiếu SJF, UDC, FDG, HVN, VNS, DAH, SMA, SII, DTA, HOT, MHC, DXG, AAM, VIS… bị đưa vào diện cảnh báo do doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2020. Riêng cổ phiếu TDH của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức bị vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/4 do có thông tin về việc truy thu thuế ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. HoSE xét thấy việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu đã bị đưa vào diện cảnh báo trong nhiều năm liền do chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn tới việc bị vào diện cảnh báo, như HAS bị cảnh báo từ năm 2013; JVC bị cảnh báo từ năm 2017; MCG, HID bị cảnh báo từ năm 2018; VIS, PXS, LAF bị cảnh báo từ năm 2019…

Trong khi đó, 16 cổ phiếu nằm trong diện kiểm soát cũng đều do có lỗ lũy kế FTM, DLG, LCM, TTF, VOS, YEG, MCG, OGC, RIC... Trong đó, cổ phiếu HAG đã bị đưa vào diện cảnh báo từ năm 2018 do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Mới đây, HoSE đã quyết định chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 1.255 tỷ đòng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 là âm 6.301 tỷ đồng; đồng thời công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và năm 2019 dẫn tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là âm 4.766 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu PXS cũng nằm trong diện cảnh báo từ tháng 4/2019 do có kết quả kinh doanh năm 2018 là số âm và lỗ lũy kế 100 tỷ đồng tại ngày 31/12/2018. Sau đố, cổ phiếu này bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 20/4/2020 do tiếp tục thua lỗ 268 tỷ đồng trong năm 2019.

PV