Dự kiến thu hồi 14.000 tỷ đồng vốn ứng của các đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư

14:44 | 01/04/2020

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp các dự án của các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với dự án dự kiến sử dụng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn.

du kien thu hoi 14000 ty dong von ung cua cac don vi chua hoan thien thu tuc dau tu Bổ sung ngành nghề ưu đãi đầu tư
du kien thu hoi 14000 ty dong von ung cua cac don vi chua hoan thien thu tuc dau tu Kiến nghị bộ, ngành khẩn trương triển khai dự án đã giao vốn, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư
du kien thu hoi 14000 ty dong von ung cua cac don vi chua hoan thien thu tuc dau tu Đề xuất chuyển 3 dự án cao tốc từ hình thức BOT sang đầu tư công
du kien thu hoi 14000 ty dong von ung cua cac don vi chua hoan thien thu tuc dau tu
Nhiều bộ, ngành và địa phương chưa hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: internet.

Theo Bộ Tài chính, đối với nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội đã giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án, trên nguyên tắc bảo đảm cân đối được nguồn ngân sách hằng năm, bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Trên cơ sở Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, dự kiến số vốn dự phòng chung giao cho các địa phương trong năm 2020 để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục đầu tư và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Số vốn dự kiến này là gần 21.686 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/2/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, Chính phủ đã giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với dự án dự kiến sử dụng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/2/2020.

Tuy nhiên, đến hết thời điểm nêu trên, chỉ có một số bộ, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao, Hội Nhạc sỹ Việt Nam và các địa phương: Đắk Lắk, Yên Bái, Lâm Đồng, Nghệ An với tổng số vốn đề nghị giao là 2.264,924 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức vốn dự phòng chung dự kiến giao kế hoạch.

Với tình hình nêu trên, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp các dự án của các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thiện thủ tục trước ngày 28/2/2020 để trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn.

Đối với các bộ, ngành, địa phương đến thời điểm trên chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm để thực hiện thu hồi vốn ứng; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đảm bảo tính hiệu quả khi sử dụng nguồn vốn.

Dự kiến số vốn ứng còn phải thu hồi của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 còn lại là hơn 14.000 tỷ đồng. Số nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại sau giai đoạn 2016 – 2020 là hơn 128 tỷ đồng.

Hồng Vân