Đối tượng nào phải chịu phí sử dụng đường bộ?

16:14 | 16/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Quý 2/2021, thu hơn 3,1 nghìn tỷ đồng dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án BOT
Tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
Bã sắn dùng làm thức ăn chăn nuôi có thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng?
Ảnh: Internet.
Thông tư quy định mức thu phí đường bộ được quy định cụ thể cho từng loại xe với mức từ 130.000/tháng cho đến 1.430.000 đồng/tháng. Ảnh: Internet.

Thông tư quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành gồm xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự.

Ngoài ra, xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau: xe bị huỷ hoại do tai nạn hoặc thiên tai.

Miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ; xe bị tịch thu hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; xe bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên...

Bộ Tài chính cũng quy định về các trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ đó là: xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân.

Về mức thu cụ thể, Thông tư quy định cụ thể mức thu phí đường bộ cho từng loại xe với mức thu từ 130.000/tháng đến 1.430.000 đồng/tháng.

Đối với xe đăng kiểm lần đầu, thời điểm tính phí sử dụng đường bộ là ngày phương tiện được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Đối với xe cải tạo chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu từ tổ chức sang cá nhân và ngược lại thì mức thu phí tính từ ngày chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu theo giấy đăng ký mới của xe.

Khi thu phí, tổ chức thu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho người nộp theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo quy định.

Trường hợp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định thì được trích để lại 1,2% số tiền phí thực thu để trang trải chi phí quản lý hoạt động thu phí sử dụng đường bộ theo quy định.

Số tiền còn lại, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải nộp vào tài khoản chờ nộp ngân sách của mình mở tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày thu phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2021 và thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Thùy Linh