Doanh nghiệp nộp hơn 1,4 tỷ đồng nợ thuế sau khi giám đốc bị hoãn xuất cảnh

19:01 | 24/05/2023

(HQ Online) - Bị cơ quan Hải quan Thông báo tạm hoãn xuất cảnh, giám đốc người nước ngoài đã liên hệ với cơ quan Hải quan nộp hơn 1,4 tỷ đồng thuế.

Doanh nghiệp nộp hơn 1,4 tỷ đồng thuế ngay sau khi giám đốc bị hoãn xuất cảnh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM). Ảnh minh họa: T.H

Ngày 24/5, lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TPHCM cho biết, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Khoáng sản Quốc tế Hải Tinh (mã số thuế: 3400353559, địa chỉ: Thôn Hiệp An, Xã Tân Tiến, Thị Xã Lagi, Bình Thuận)- người bị cơ quan Hải quan thông báo tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 19/5/2023 đã liên hệ với cơ quan Hải quan thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước.

Theo đó, ngày 24/5, Công ty Liên doanh Khoáng sản Quốc tế Hải Tinh đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước số triền nợ trên 1,4 tỷ đồng và số tiền phạt chậm nộp.

Sau khi tiền nộp thuế của doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã ra Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp này.

Trước đó, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tữ đã ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông KEN NGUYEN, sinh ngày 15/4/1981; quốc tịch Mỹ, giám đốc Công ty Liên doanh Khoáng sản Quốc tế Hải Tinh, do doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, theo Quyết định cưỡng chế số 515/QĐ-ĐT ngày 13/3/2023 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu Tư. Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh trong 3 năm kể từ ngày 19/5/2023.

Lê Thu