Doanh nghiệp kiến nghị về XNK tại chỗ mặt hàng nhập khẩu có điều kiện

10:13 | 12/08/2021

(HQ Online) - Doanh nghiệp kiến nghị có thêm hướng dẫn riêng cho loại hình nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu đối với các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện.

2749-hq-nha-trang
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Khánh Hoà. Ảnh: T.H

Theo Tổng công ty Khánh Việt- Công ty TNHH Một thành viên, trong quá trình thực hiện chính sách thuế và thủ tục hải quan theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ) doanh nghiệp đã phát sinh vướng mắc đối với mặt hàng nhập khẩu có điều kiện.

Để phục vụ nhu cầu sản xuất, Tổng công ty Khánh Việt thường nhập khẩu lá thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) để sản xuất thuốc lá điếu tiêu thụ nội địa (A12), sản xuất xuất khẩu (E31) và gia công tách cọng xuất khẩu (E21).

Đây là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện do đó hàng năm doanh nghiệp đều trình Bộ Công Thương cấp phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu với 3 loại giấy phép gồm: nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan để sản xuất thuốc lá điếu tiêu thụ nội địa; nhập khẩu để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu (ngoài hạn ngạch) và nhập khẩu để gia công tách cọng xuất khẩu.

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng gia công tách cọng lá thuốc lá, sau khi kết thúc quá trình gia công, tại một số thời điểm doanh nghiệp có nhu cầu mua lại thành phẩm gia công (lá đã tách cọng, cộng thu hồi) của người đặt gia công để sản xuất hàng xuất khẩu.

Doanh nghiệp mong muốn được nhập khẩu theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ để tiết kiệm chi phí và thời gian giao hàng. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Khoản Điểm 4 Mục I Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021 của Tổng cục Hải quan, khi nhập khẩu tại chỗ doanh nghiệp buộc phải khai báo theo loại hình A11 hoặc A12 và phải đóng thuế nhập khẩu trước, sau khi đưa vào sản xuất và xuất khẩu hết mới được hoàn lại số thuế đã nộp này.

Vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay, nếu phải khai báo nhập khẩu theo loại hình A12 , doanh nghiệp phải trừ lùi vào giấy phép hạn ngạch thuế quan- vốn được cấp phép để nhập khẩu hàng sản xuất tiêu thụ nội địa, trong khi thực tế doanh nghiệp nhập với mục đích sản xuất xuất khẩu và phải được trừ lùi vào giấy phép nhập sản xuất xuất khẩu.

Như vậy, nếu khai báo theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng đến các giấy phép vì sẽ không thực hiện theo đúng theo mục đích cấp phép của Bộ Công Thương và phản ánh không đúng mục đích sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp.

Nếu nhập khẩu tại chỗ theo loại hình A12 thì sau khi đã trừ lùi vào giấy phép hạn ngạch thuế quan vốn cấp phép để nhập hàng sản xuất tiêu thụ nội địa, sau khi sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế theo quy định vì không đúng đối tượng miễn, hoàn thuế (trái với mục đích của giấy phép do Bộ Công Thương cấp).

Từ những vướng mắc trên đây, Tổng công ty Khánh Việt kiến nghị, Tổng cục Hải quan nên có thêm hướng dẫn riêng cho loại hình nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu đối với các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, trong đó cho phép người nhập khẩu được áp dụng loại hình E31 khi nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu.

Được biết, hiện nay, Tổng công ty Khánh Việt đang làm thủ tục XNK mặt hàng cọng thuốc lá qua chi cục Hải quan cửa khẩu tại Cục Hải quan Khánh Hòa.

Điểm b Khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ:

“Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế nhập khẩu nếu người nhập khẩu tại chỗ đáp ứng quy định 6 tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác thì người nhập khẩu tại chỗ kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định này”.

Lê Thu