Doanh nghiệp hài lòng chất lượng phục vụ của Hải quan Quảng Ninh

09:31 | 20/06/2022

(HQ Online) - Qua đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục, nhiều doanh nghiệp rất hài lòng về thái độ phục vụ của công chức Hải quan Quảng Ninh.

Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu trên tuyến đường bộ
Hải quan Quảng Ninh: Sát cánh doanh nghiệp trong thời điểm tạm ngừng thông quan
Doanh nghiệp hài lòng về hiệu quả hỗ trợ của cơ quan Hải quan
Hải quan Quảng Ninh: Doanh nghiệp là bạn đồng hành
Công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cai (Cục Hải quan Quảng Ninh) thực hiện công tác nghiệp vụ tại Lối mở km3+4. Ảnh: T.Bình
Công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) thực hiện nghiệp vụ tại Lối mở km3+4. Ảnh: T.Bình

Theo thống kê của Cục Hải quan Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, qua Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục, đơn vị ghi nhận có 20.738 phiếu đánh giá của 646 doanh nghiệp, chiếm 88% doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tăng 25% số lượng doanh nghiệp so với thời gian đầu triển khai hệ thống.

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, việc triển khai vận hành và xử lý thông tin doanh nghiệp đánh giá trên Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục đã trở thành kênh tiếp nhận thông tin phản ánh quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp tới cơ quan Hải quan.

Kết quả đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp giúp nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan đối với doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp cơ sở CDCI và năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành DDCI.

Việc tổ chức triển khai quản lý, vận hành và xử lý thông tin đánh giá trên hệ thông đánh giá đã từng bước đi vào nề nếp, thống nhất và đồng bộ từ cấp cục tới các chi cục.

Cụ thể, trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các bộ phận đã đảm bảo đúng các tiêu chí đề ra như dễ dàng trong sử dụng, đánh giá, khai thác và thông kê dữ liệu nhằm bổ sung thông tin, đáp ứng các yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục.

Qua trao đổi với phóng viên Tạp chí Hải quan, đại diện nhiều doanh nghiệp rất hài lòng về thái độ phục vụ của công chức Hải quan Quảng Ninh.

Đại diện các doanh nghiệp cũng cho biết, thay vì phản hồi ý kiến bằng văn bản, việc triển khai “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh trong quá trình giải quyết thủ tục” giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, cũng như có ý kiến phản hồi kịp thời đến cơ quan Hải quan.

Ngay sau khi tờ khai được thông quan, Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức được tích hợp sẵn, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, không mất quá nhiều thời gian gửi phản hồi.

Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và gửi phản hồi thông quan hệ thống.
Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và gửi phản hồi thông quan hệ thống.

Được biết, kể từ ngày 15/5/2021, Cục Hải quan Quảng Ninh chính thức vận hành “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh trong quá trình giải quyết thủ tục”.

Hệ thống giúp đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ của công chức Hải quan, đội/tổ công tác, chi cục hải quan theo 5 mức độ đánh giá: Rất hài lòng; hài lòng; bình thường; không hài lòng; rất không hài lòng.

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với từng lô hàng, doanh nghiệp thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trên phần mềm khai báo hải quan (ECUSVNACCS).

Kết quả sẽ được gửi đến hệ thống tiếp nhận thông tin đánh giá tại Cục Hải quan Quảng Ninh để tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, Hải quan Quảng Ninh tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, sai sót nghiệp vụ (nếu có) trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức Hải quan đối với các trường hợp bị đánh giá “Không hài lòng”, “Rất không hài lòng” và gửi phản hồi kết quả xử lý đến doanh nghiệp.

Quang Hùng