Doanh nghiệp hài lòng về hiệu quả hỗ trợ của cơ quan Hải quan

08:57 | 22/02/2022

(HQ Online) - Trong công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp, cơ quan Hải quan đã chú trọng khảo sát đánh giá sự hài lòng, tạo ra các kênh tiếp nhận, phản ánh của DN. Đây là những giải pháp thiết thực trong hoạt động giám sát thực thi pháp luật hải quan.

Hải quan Đà Nẵng tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan
Hải quan sáng tạo trong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch
Tổng cục Hải quan phản hồi Hải quan TP Hồ Chí Minh vụ 22.000 lon sữa viện trợ
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái giải quyết thông quan cho doanh nghiệp. 	Ảnh: QUANG HÙNG
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái giải quyết thông quan cho doanh nghiệp. Ảnh: QUANG HÙNG

Khảo sát sự hài lòng

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho các DN, cá nhân trong thực hiện thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị và phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK, góp phần đẩy lùi và hạn chế tối đa khả năng lây lan của dịch bệnh.

Trong quá trình triển khai, Tổng cục Hải quan và các đơn vị trong toàn Ngành đã thường xuyên phối hợp, đồng hành cùng cộng đồng DN như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI), Diễn đàn DN Việt Nam, các hiệp hội DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các hiệp hội DN ngành nghề, DN trên địa bàn triển khai các hoạt động đối tác nhằm thu hút sự quan tâm, hợp tác, đồng hành từ cộng đồng DN, góp phần thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đặt ra trong năm.

Có thể kể đến, trong hoạt động giám sát thực thi pháp luật, năm 2021, ở cấp Tổng cục Hải quan, qua khảo sát sự hài lòng của DN (phối hợp VCCI, Dự án TFP) đã có 12.425 DN được phát phiếu khảo sát, với 3.727 lượt phản hồi (3.657 phiếu hợp lệ), vượt mục tiêu đề ra (3.500 phiếu phản hồi), đạt tỷ lệ phản hồi 29,43%. Cuộc khảo sát này cũng ghi nhận có 2.487 DN tư nhân (chiếm 68%), 1.070 DN FDI (chiếm 29,3%) và 100 DN có vốn nhà nước (chiếm 29,3%). Kết quả, có 87,2% DN hài lòng về hỗ trợ, cho rằng sự hỗ trợ của cơ quan Hải quan có tính hiệu quả, trong khi khoảng 85,3% đánh giá cơ quan Hải quan đã hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng DN và người dân được toàn Ngành thực hiện nghiêm túc, theo quy định. Năm 2021 (thống kê sơ bộ đến ngày 15/11/2021), có 367 đơn khiếu nại phải giải quyết (365 vụ việc), với 327/365 vụ việc được giải quyết.

Ở cấp cục hải quan tỉnh, thành phố, các kênh giám sát thực thi pháp luật được thực hiện khoa học, bài bản. Cụ thể, lãnh đạo cục, chi cục trực tiếp, thường xuyên tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của DN và công khai thông tin tại trụ sở cơ quan. Ngoài ra, các đơn vị cũng bố trí công chức có trình độ năng lực, kinh nghiệm để tiếp nhận giải quyết khiếu nại của DN; niêm yết công khai đầu mối tiếp nhận giải quyết kiến nghị của DN. Đồng thời, lập sổ theo dõi đánh giá sự hài lòng của DN tại chi cục; phát phiếu đánh giá cam kết phục vụ khách hàng tại nơi làm thủ tục hải quan; trưng cầu ý kiến của DN thực hiện thủ tuc hải quan về tinh thần, thái độ làm việc của công chức…

Đơn cử như tại các Cục Hải quan: Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi đã áp dụng khảo sát trực tuyến DN trong quá trình khai hải quan bằng phần mềm khai hải quan. Tại Cục Hải quan Bình Dương áp dụng công cụ đánh giá phần mềm... Kết quả, tỷ lệ khảo sát trung bình tại các Cục có 83% DN rất hài lòng, 16% DN hài lòng, 1% còn đánh giá về kiến thức, kỹ năng của công chức Hải quan.

Tăng cường hợp tác Hải quan-Doanh nghiệp

Mặc dù công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiêp đạt được những kết quả tích cực nhưng qua triển khai một số cục hải quan tỉnh, thành phố cho rằng, công việc này còn mang tính một chiều, chủ yếu do cơ quan Hải quan triển khai, còn DN chưa mạnh dạn, chủ động đề xuất nội dung hỗ trợ, hoạt động thúc đẩy tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp.

Ngoài ra, một số hiệp hội, DN chưa hiểu rõ nội hàm của quan hệ đối tác dẫn đến chưa chủ động và còn thờ ơ việc thiết lập quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan. Không những thế, trình độ của nhân viên trực tiếp làm thủ tục hải quan còn hạn chế nên việc hiểu, thực hiện đúng các quy định thủ tục hải quan chưa cao, ảnh hưởng đến quá trình thông quan tại cửa khẩu. Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục hải quan, nhân viên thiếu kiến thức về hải quan, về XNK, thương phẩm hàng hóa nên cần phải đào tạo lại hoặc tập huấn để nâng cao trình độ.

Để khắc phục tính trạng trên, Ban Cải cách hiện đại hóa (Tổng cục Hải quan) kiến nghị, tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo về hoạt động đối tác Hải quan- Doanh nghiệp đến cộng đồng DN và các bên liên quan để DN hiểu và tích cực tham gia; xây dựng các điển hình về DN đối tác và các hình mẫu đối tác để lan tỏa đến cộng đồng DN. Cùng với đó, tăng cường hợp tác giữa cơ quan Hải quan, hiệp hội DN và đại lý làm thủ tục hải quan trong đánh giá chất lượng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan và hỗ trợ nâng cao năng lực đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, cần thúc đẩy hoạt động tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành của DN và các bên liên quan. Đồng thời, tổ chức hoạt động đối thoại, tham vấn DN lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị của DN; lồng ghép các chuyên đề đào tạo cho DN, đại lý hải quan; cung cấp thông tin DN đại lý hải quan có uy tín để các DN tham khảo…

Quang Hùng