Doanh nghiệp được thực hiện các hoạt động nào trong kho ngoại quan?

18:45 | 15/10/2020

(HQ Online) - Trường hợp doanh nghiệp thực hiện một số hoạt động trong kho ngoại quan mà sự kết hợp các hoạt động này tạo nên hoạt động “gia công chế biến đơn giản” thì cơ quan Hải quan từ chối và thông báo doanh nghiệp biết.

Chuyển đơn vị quản lý kho ngoại quan của Công ty Tân cảng 128 tại Hải Phòng
Hai mặt hàng nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Hải quan Hải Phòng bắt giữ 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu 555
2302-img-0096
Một kho ngoại quan trên địa bàn TP. Móng Cái. Ảnh: Q.H

Đây là nội dung mới được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Cụ thể, doanh nghiệp chỉ được thực hiện các hoạt động trong kho ngoại quan theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký với cơ quan Hải quan để thực hiện một số hoạt động trong kho ngoại quan mà sự kết hợp các hoạt động này tạo nên hoạt động “gia công chế biến đơn giản” theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ thì cơ quan Hải quan từ chối và thông báo doanh nghiệp biết.

Căn cứ văn bản đề nghị của chủ hàng hóa hoặc chủ kho ngoại quan, công chức hải quan thực hiện kiểm tra thông tin tên hàng hóa, xuất xứ hàng hóa khi thực hiện khai báo trên hệ thống hải quan và thông tin trên bao bì, nhãn mác hàng hóa xuất kho ngoại quan; xác định các lô hàng có dấu hiệu vi phạm, gian lận, giả mạo, thay đổi xuất xứ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật Hải quan, khoản 1 Điều 83, khoản 2 Điều 87 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Điều 9 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ.

N.Linh