Doanh nghiệp đánh giá cao hơn chất lượng phục vụ của công chức Hải quan

11:13 | 15/07/2021

(HQ Online) - Từ kết quả khảo sát ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã nhận diện các vấn đề cần phải tiếp tục nỗ lực cải cách như: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; tăng cường đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan Hải quan và các cơ quan khác liên quan.

Hải quan Hòn Gai: Hiệu quả từ mô hình chuyên quản, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân
Từng bước chuyên sâu, chuyên nghiệp lĩnh vực quản lý rủi ro
Hải quan khởi tố một doanh nghiệp tội “Buôn bán hàng cấm”
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại lễ công bố báo cáo. Ảnh: Q.Hùng
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường phát biểu tại lễ công bố báo cáo. Ảnh: Q.Hùng

Đây là một trong những nội dung phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường tại lễ công bố Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam đã phối hợp thực hiện vào sáng nay, 15/7, tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã và đang nỗ lực thực hiện công cuộc cải cách trong toàn ngành nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực hải quan.

Với những nỗ lực của ngành Hải quan đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, cơ quan Hải quan đã thực hiện rất tốt vai trò là cơ quan chủ trì, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hải quan như: cơ chế một cửa, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu…

Hơn nữa, ngành Hải quan đã không ngừng cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, liêm chính trong thực thi công vụ; đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm. Việc tổ chức thi đánh giá năng lực trong những năm vừa qua đã tạo ra phong trào học tập rộng khắp toàn ngành Hải quan nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ thực sự mạnh mẽ.

Để đẩy mạnh triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu hội nhập, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho biết, cơ quan Hải quan sẽ tập trung cải cách một số nội dung lớn.

Thứ nhất, cải cách thể chế và quy trình thủ tục đảm bảo hành lang pháp lý đồng bộ cho việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTTP, EVFTA...), xây dựng mô hình hải quan thông minh; triển khai nhiệm vụ đầu mối chủ trì thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, tập trung nỗ lực xây dựng dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, theo đó cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành theo hướng: Tổng cục Hải quan xây dựng Kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan hướng tới Hải quan số trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ 4.0, tập trung ở mức cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan tự động, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống nộp thuế 24/7, hệ thống giám sát hàng hóa tự động tại kho, bãi, cảng nhằm phục vụ tốt hơn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ năm, nghiên cứu, tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình cải cách, phát triển hiện đại hóa thành công.

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Doanh nghiệp đánh giá cao hơn về chất lượng phục vụ của công chức Hải quan

Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020” đã phản ánh nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2020 so với những năm trước.

Cụ thể, thông tin về chính sách và thủ tục hành chính xuất nhập khẩu dễ tiếp cận hơn. Doanh nghiệp đánh giá cao hơn về chất lượng thông tin do Cơ quan Hải quan cung cấp. Doanh nghiệp cũng hài lòng hơn đối với công tác hỗ trợ, giải đáp của các cơ quan khi doanh nghiệp gặp vướng mắc về tiếp cận thông tin.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính hải quan cũng thuận lợi hơn đối với các doanh nghiệp. Những chuyển biến tích cực được doanh nghiệp ghi nhận việc khai hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá, nộp thuế, hoàn thuế/không thu thuế, cho đến giải quyết khiếu nại.

Một số cải cách lớn của cơ quan Hải quan trong thời gian gần đây cũng được các doanh nghiệp ghi nhận. Ví dụ như giảm bớt chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra sau thông quan, thủ tục xác nhận hàng hoá qua khu vực giám sát qua hệ thống quản lý hải quan tự động,

Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao hơn về chất lượng phục vụ doanh nghiệp của cán bộ, công chức Hải quan so với những năm trước. Mức độ thực hiện kỷ cương, tác phong làm việc và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức Hải quan đều có những chuyển động tích cực.

Công tác kiểm tra, quản lý chuyên ngành vốn trước đây có nhiều phàn nàn của các doanh nghiệp, thì trong khảo sát 2020 đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Một số bộ, ngành được các doanh nghiệp đánh giá cao như Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mức độ phổ biến của việc chi trả chi phí ngoài quy định trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu cũng đã giảm bớt. Một mặt, thể hiện nhận thức của doanh nghiệp trong kinh doanh liêm chính cũng đã có chuyển biến. Mặt khác, cũng thể hiện những nỗ lực của Cơ quan Hải quan và các bộ, ngành khác trong công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID tại Việt Nam: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Báo cáo năm nay nêu bật sự gia tăng về mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Hải quan, trong đó bao gồm tiếp cận thông tin, mức độ thuận lợi trong thủ tục thông quan, và mức độ thuận lợi trong thủ tục kiểm tra sau thông quan, cũng như các dịch vụ đang được cung cấp theo cách thức chuyên nghiệp hơn. Chỉ có một số lĩnh vực cần được tiếp tục đơn giản hóa về thủ tục hải quan và thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

H.Dịu (ghi)

Quang Hùng