Dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá đánh bắt tự nhiên có nguồn gốc từ Việt Nam

11:32 | 14/10/2020

(HQ Online) - Do sơ suất lội kỹ thuật, Văn phòng SPS Việt Nam đính chính dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá đánh bắt tự nhiên có nguồn gốc từ Việt Nam.

1203-dsc-1781
Chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Ảnh: T.H

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Văn phòng SPS Việt Nam vừa ban hành công văn 145/SPS-BNNVN thông báo khẩn của Vương quốc Ảrập Xêút về việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá đánh bắt tự nhiên có nguồn gốc từ Việt Nam.

Theo đó, ngày 23/1/2018 Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ảrập Xêút (SFDA) đã ban hành lệnh hành chính số 21174: “Tạm thời cấm nhập khẩu cá, giáp xác và các sản phẩm động vật thuỷ sản khác có nguồn gốc từ Việt Nam”.

Sau đó, SFDA ban hành thông báo lệnh hành chính số 3450 ngày 22/9/2020 (05/02/1442 AH) về việc dỡ bở lệnh cấm nhập khẩu cá đánh bắt tự nhiên có nguồn gốc từ Việt Nam dựa trên Báo cáo dịch bệnh động vật thuỷ sản hàng quý của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và dịch bệnh động vật thuỷ sản khu vực của OIE.

Lê Thu