Địa phương hỗ trợ về đất, lãi suất vốn vay để tái đàn lợn

18:27 | 02/06/2020

(HQ Online) - Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ về đất đai, lãi suất vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường tái đàn và tăng đàn lợn.

de nghi dia phuong ho tro ve dat lai suat von vay de tai dan lon Giải pháp để nhanh tái đàn?
de nghi dia phuong ho tro ve dat lai suat von vay de tai dan lon Công tác tái đàn lợn tại Đồng Nai gặp khó do thiếu con giống
de nghi dia phuong ho tro ve dat lai suat von vay de tai dan lon Thiếu thịt lợn, Bộ Nông nghiệp đề nghị giảm thuế nhập khẩu
dia phuong ho tro ve dat lai suat von vay de tai dan lon
Hiện nay, tỷ lệ tái đàn lợn vẫn thấp. Ảnh: TTXVN

Hôm nay, 2/6, Bộ NN-PTNT có Công văn số 3671/BNN-CN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các giải pháp tối ưu nhất để tái đàn và tăng đàn lợn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn.

Công văn nêu rõ, đây là một trong những nội dung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng. Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến nay các tỉnh, thành phố tái đàn lợn chỉ đạt ở mức thấp so với thời điểm trước khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ về đất đai, lãi suất vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường tái đàn và tăng đàn lợn.

Kịp thời công bố hết dịch khi đủ điều kiện để các cơ sở chăn nuôi tái đàn, tăng đàn đảm bảo an toàn sinh học; có chính sách hỗ trợ cụ thể cho việc tái đàn và tăng đàn.

Ngoài ra, hoàn thiện thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua; tổ chức thông tin, tuyên truyền chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ NN&PTNT các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời.

Thanh Nguyễn