Đầu tư quốc tế Viettel bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

16:11 | 14/04/2021

(HQ Online) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (mã cổ phiếu VGI).

Chế tài mạnh đối với các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Phạt tới 3 tỷ đồng nếu có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Chứng khoán IVS bị phạt do vi phạm về hóa đơn
Đầu tư quốc tế Viettel bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Theo đó, phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo UBCKNN, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty các tài liệu: thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, 2020 của Tổng công ty, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty các tài liệu như: BCTC riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét; giải trình nguyên nhân chênh lệnh lợi nhuận sau thuế (LNST) BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước tại BCTC quý 2,4/2019, quý 1/2020…

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%.

Mục tiêu kinh doanh chính của Tổng công ty là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.

Hoài Anh