Đấu thầu qua mạng tăng gấp đôi so với 2017

19:34 | 25/08/2019

(HQ Online) - Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, năm 2018 cả nước có tổng số 249.622 gói thầu thực hiện theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, tăng 1,13% so với năm 2017.

dau thau qua mang tiep tuc tang truong manh gap doi so voi 2017 Đấu thầu qua mạng đạt 30.527 gói thầu
dau thau qua mang tiep tuc tang truong manh gap doi so voi 2017 Tập huấn trực tuyến đấu thầu qua mạng cho cán bộ toàn ngành Tài chính
dau thau qua mang tiep tuc tang truong manh gap doi so voi 2017 ADB và WB đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam
dau thau qua mang tiep tuc tang truong manh gap doi so voi 2017
Năm 2018 cả nước có tổng số 249.622 gói thầu thực hiện theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Theo đó, tổng giá trị các gói thầu là 683.599,878 tỷ đồng, tăng 1,22% so với năm 2017 và tổng giá trúng thầu là 647.676,143 tỷ đồng, tăng 1,28% so với năm 2017. Chênh lệch giữa tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu (giá trị tiết kiệm) là 35.923,735 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 5,26% (năm 2017 tỷ lệ tiết kiệm đạt 6,98%).

Bộ KH&ĐT cho biết, theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, năm 2018 đấu thầu qua mạng tiếp tục tăng trưởng mạnh, số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng đạt gần 19.000 gói thầu với tổng giá gói thầu hơn 46.840 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu khoảng 42.700 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cao (7,15%) so với đấu thầu truyền thống.

So với năm 2017, số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 tăng hơn 2 lần (19.000/8.200 gói), tổng giá gói thầu tăng gần 4 lần (46.840/12.000 tỷ đồng), tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm giảm nhẹ so với năm 2017 (8,2%).

Về xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách pháp luật về đấu thầu, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, các chính sách về đấu thầu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng quy định chi tiết, cụ thể, hướng dẫn thuận lợi cho các đối tượng áp dụng, đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch, hài hòa với thông lệ quốc tế, từ đó, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu của các cơ quan nhà nước, các chủ đầu tư, bên mời thầu và tạo điều kiện tham gia rộng rãi, thuận lợi cho nhà thầu, từng bước chuyên nghiệp hóa trong hoat động đấu thầu.

Tuy nhiên, Bộ KH%ĐT cũng thừa nhận, trong những năm qua mặc dù tỷ trọng chỉ định thầu có giảm song tỷ lệ tiết kiệm chung trong đấu thầu có xu hướng giảm dần qua các năm: năm 2016 (7,15%), năm 2017 (6,98%) và năm 2018 (5,26%). Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu chung của cả nước vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiết kiệm của các gói thầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Hoài Anh