Đánh giá kỹ các tác động khách quan đến thu chi ngân sách nhà nước 2020

13:58 | 14/08/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023. Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
Hải quan Hà Tĩnh: Nộp ngân sách 840 triệu đồng từ công tác xử lý vi phạm
Tăng trưởng tín dụng bao nhiêu là hợp lý?
Đánh giá kỹ các tác động khách quan đến thu chi ngân sách nhà nước 2020

Bước vào năm 2020, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp về tài chính ngân sách để phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Vì vậy, Thông tư đã hướng dẫn cụ thể việc đánh giá tác động khách quan tới nền kinh tế và tác động của các điều chỉnh chính sách, chế độ về thu, chi ngân sách tới việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó, đối với thu ngân sách nhà nước, đánh giá sát thực tế, cụ thể các tác động của việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; giảm một số khoản thu phí, lệ phí…

Đối với chi ngân sách, đánh giá các nhiệm vụ chi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh (đại dịch Covid -19, dịch tả lợn châu Phi), chi khắc phục hậu quả thiên tai (mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn), việc thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% dự toán kinh phí hội nghị, đi công tác trong, ngoài nước và 10% dự toán chi thường xuyên còn lại theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19…

Năm 2020 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ 2016-2020 nên Thông tư cũng hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, chương trình, đề án, nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách của bộ, ngành, địa phương trong cả giai đoạn 2016-2020; xác định các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cho giai đoạn tới.

Riêng đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thông tư đã hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương được giao quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả; xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể các quỹ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu, không phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng hoặc không có khả năng độc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm vụ chi với ngân sách nhà nước để báo cáo cấp có thẩm quyền. Kiến nghị việc xử lý số dư Quỹ dự kiến còn lại đến 31/12/2020 (nếu có).

H.Vân