Đại học Công nghiệp Hà Nội có những ngành tỉ lệ chọi 1/40

14:45 | 24/05/2019

(HQ Online) - Năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng nguyện vọng và thí sinh đăng kí xét tuyển. Theo đó, tỉ lệ chọi của trường này 1/10, đặc biệt có ngành Du lịch tỉ lệ chọi 1/40.

dai hoc cong nghiep ha noi co nhung nganh ti le choi 140
Tỉ lệ chọi các ngành.

Theo dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cung cấp, năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng nguyện vọng và thí sinh đăng ký xét tuyển.

Cụ thể, có hơn 63.000 thí sinh đã đăng ký với 103.119 lượt nguyện vọng vào trường. Nếu tính riêng số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 là 61.366 nguyện vọng, tăng 4,2% so với năm 2018. Tổng chỉ tiêu năm 2019 là 6.900, như vậy tỉ lệ chọi tương đương 1/10.

dai hoc cong nghiep ha noi co nhung nganh ti le choi 140
Biểu đồ top 10 địa phương có số thí sinh và nguyện vọng đăng ký vào Đại học Công nghiệp Hà Nội

Số ngành có tỉ lệ thí sinh, nguyện vọng đăng ký thấp và một số ngành mới mở năm 2018 đã có sự gia tăng đáng kể số lượng nguyện vọng như nhóm ngành Ngôn ngữ, nhóm ngành Du lịch, nhóm ngành Kinh tế và Quản lý kinh doanh. Đặc biệt, ngành Công nghệ thực phẩm có số lượng nguyện vọng tăng gấp 3 lần, Kinh tế đầu tư tăng 6,5 lần.

Tính trung bình trên toàn trường có 15 nguyện vọng đăng ký trên một chỉ tiêu, 23/34 ngành có tỉ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu lớn hơn 10, đặc biệt ngành Du lịch có tỉ lệ 40 nguyện vọng/1 chỉ tiêu. Xét riêng khối ngành kỹ thuật, 2 ngành có tỉ lệ đăng ký cao nhất là Công nghệ thông tin 24 nguyện vọng/1 chỉ tiêu, Công nghệ kỹ thuật Ô tô 18 nguyện vọng/1 chỉ tiêu.

Đỗ Hòa