Đã thực hiện gia hạn tiền thuế, thuê đất khoảng 10.500 tỷ đồng

11:17 | 01/06/2021

(HQ Online) - Các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm 2021.

Bộ Tài chính phản hồi về các chính sách thuế liên quan đến bất động sản
Thu ngân sách quý 1 tạo đà cho ngành Thuế hoàn thành dự toán
Hết quý 1, ngành Thuế thu ngân sách đạt hơn 31% dự toán
Ảnh: Thuỳ Linh.
Số thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng. Ảnh: Thuỳ Linh.

Số thu ngân sách tăng khá

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, trong tháng 5/2021, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý đạt 73.000 tỷ đồng. Số thu này bằng 6,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 120,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng khoảng 6.400 tỷ đồng, tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng).

Tổng số thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng. Số thu này đã bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, thu từ dầu thô 5 tháng chỉ ước đạt 68,8% so với dự toán và bằng 81,6% so với cùng kỳ (giảm so với cùng kỳ). Ngoài nguyên nhân do sản lượng dầu thanh toán 5 tháng thấp hơn so với cùng kỳ còn do cùng kỳ phát sinh một số khoản thu mà trong 5 tháng năm 2021 không phát sinh như: thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro là 2.724 tỷ đồng, thu từ chênh lệch quyết toán năm 2019 là 1.067 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... và các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm thì số thu thuế, phí nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số và thu chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước) tăng 5,8% so cùng kỳ.

Phân tích kĩ tác động của Nghị định số 52

Theo Tổng cục Thuế, để có thể hoàn thành dự toán pháp lệnh trong năm 2021, thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến.

Đồng thời phân tích tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu ngân sách nhà nước các tháng. Từ đó kịp thời có các giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Toàn ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục tổ chức đôn đốc thu ngân sách nhà nước đối với một số khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, phí & lệ phí thuộc ngân sách trung ương,…) đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bộ giao.

Tổng cục Thuế cũng đề ra nhiệm vụ tiếp tục triển khai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và y tế trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; cập nhật tình trạng sức khỏe, yếu tố dịch tễ và kết quả xét nghiệm Covid-19 của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Tổng cục Thuế.

Thùy Linh