Đã phân bổ được hơn 94% vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021

13:51 | 03/03/2021

(HQ Online) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, hiện tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đã được phân bổ đạt hơn 434,9 nghìn tỷ đồng, đạt 94,29% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Đầu năm 2021, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước
Ảnh: Thùy Linh.
Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: Thùy Linh.

Theo Bộ Tài chính, năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 là 524,2 nghìn tỷ đồng.

Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định các bộ, ngành, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải phân bổ chi tiết danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trước ngày 31/12/2020, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/1/2021 theo quy định.

Đến ngày 25/2/2021, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 của 48/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Còn 2 bộ, cơ quan trung ương Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch vốn.

Hiện tổng số vốn đã phân bổ là 434,9 nghìn tỷ đồng, đạt 94,29% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao, trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 77,61% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Tài chính, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, có 21 Bộ và 33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao.

Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ kế hoạch vốn chưa triển khai phân bổ khá cáo như: Bộ Thông tin và Truyền thông (94,77%), Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (88%), Ban quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (85,21%), Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (77,13%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (63,88%), tỉnh Gia Lai (72,31%), tỉnh Hà Tĩnh (61,22%).

Còn về nguyên nhân chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương, theo Bộ Tài chính là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1, chưa phân bổ vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (các dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các dự án quá thời gian thực hiện với quy định).

Còn đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 38/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao do tăng từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 18/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ phân bổ kế hoạch nguồn vốn này đạt rất thấp như: Bạc Liêu (1,94%), Kiên Giang (8,92%), Hòa Bình (9,31%), Hưng Yên (9,45%).

Thùy Linh