Đã huy động được gần 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

10:11 | 12/09/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước sẽ đánh giá lại nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ để báo cáo Bộ Tài chính định hướng phát hành trái phiếu chính phủ những tháng cuối năm 2022.

Đã huy động hơn 78,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Huy động 17.575 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu
6 tháng, đã huy động gần 70 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Đã huy động được gần 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 31/8/2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 99.582 tỷ đồng (không bao gồm 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tổ chức đấu thầu vào ngày 31/8/2022, phát hành vào ngày 5/9/2022). Con số này bằng 24,9% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2022 (400.000 tỷ đồng).

Thống kê cho thấy, kỳ hạn phát hành bình quân là 13,91 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,17 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,56%/năm.

Trong công tác quản lý ngân quỹ nhà nước, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý 3/2022 đã được phê duyệt. Đồng thời tiếp tục triển khai việc mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại.

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước (nội tệ, ngoại tệ). Đồng thời bám sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để triển khai việc phát hành trái phiếu chính phủ đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ngân sách trung ương, duy trì mặt bằng lãi suất phát hành hợp lý.

Kho bạc Nhà nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá lại nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ để báo cáo Bộ Tài chính định hướng phát hành trái phiếu chính phủ những tháng cuối năm 2022 cho phù hợp.

Thùy Linh