Đã có 536,6 triệu hóa đơn điện tử được phát hành

15:09 | 04/07/2022

(HQ Online) - Đến hết tháng 6, đã có 100% số doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công với tổng số lượng phát hành đạt hơn 536 triệu hóa đơn.

Trung tâm điều hành hoá đơn điện tử tại Tổng cục Thuế. 	Ảnh: Thuỳ Linh
Trung tâm điều hành hoá đơn điện tử tại Tổng cục Thuế. Ảnh: Thuỳ Linh

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế, tính đến 24h ngày 30/6/2022, trên cả nước đã có 851.372 tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh (đạt 100% tổng số tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh đang sử dụng hóa đơn có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử) và 65.576 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Cũng đến thời điểm này, số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là 536,6 triệu hóa đơn. Trong đó, tại 57 tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 2, số lượng tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh đang sử dụng hóa đơn có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử là 377.484 (đạt 100%); số hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC là 42.701. Như vậy, tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý của 57 cục thuế là 109,3 triệu hóa đơn.

Theo ông Phạm Quang Toàn, Cục trưởng Cục công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế), đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử rất đa dạng với nhiều loại hình kinh tế và cách thức quản lý khác nhau. Do đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai phù hợp để không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Cùng với đó, việc triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc tại các địa bàn có tình hình kinh tế - xã hội khác nhau. Do đó, ngành Thuế đã chủ động phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để bố trí, phân bổ nguồn lực trong triển khai, tập huấn, tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử cũng là vấn đề mà ngành Thuế đã xác định và triển khai ngay từ khi bắt đầu với việc thành lập các trung tâm điều hành tại Tổng cục Thuế, 63 cục thuế và thành lập các tổ xử lý vấn đề tại từng chi cục thuế nhằm nhanh chóng nắm bắt các vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế trong thực hiện, đảm bảo việc triển khai không gây ảnh hưởng, cũng như khó khăn cho người nộp thuế.

Ông Phạm Quang Toàn cho biết, trong thời gian tới, cơ quan Thuế tiếp tục tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp mới; tiếp nhận và cấp mã cơ quan Thuế cho hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã; tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế...; đồng thời đẩy mạnh các hình thức khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế thông qua các hoạt động như quay số hóa đơn may mắn...

Thùy Linh