Cục Thuế TPHCM: Truy thu, giảm lỗ hơn 2.000 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra

19:28 | 27/03/2020

(HQ Online) - Qua công tác thanh tra, kiểm tra trong 2 tháng đầu năm, Cục Thuế TPHCM đã truy thu, phạt, truy hoàn và giảm khấu trừ, giảm lỗ trên 2.000 tỷ đồng.

cuc thue tphcm truy thu giam lo hon 2000 ty dong qua thanh kiem tra
DN quyết toán thuế tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, kết quả thanh tra, kiểm tra đến 29/2/2020, Cục Thuế TPHCM đã thanh tra kiểm tra tại 2.167 doanh nghiệp, với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn 367,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ, giảm lỗ 1.635,1 tỷ đồng.

Trong đó, kiểm tra tại cơ quan Thuế đối với 5.623 hồ sơ kê khai thuế, với số thuế kê khai bổ sung và ấn định là 1,4 tỷ đồng.

Kiểm tra tại doanh nghiệp 2.086 lượt, với số thuế truy thu và phạt và truy hoàn 276,1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn giảm khấu trừ thuế GTGT 194,6 tỷ đồng; giảm lỗ 1.018,3 tỷ đồng, không hoàn 26,4 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số thuế kê khai bổ sung sau kiểm tra tại cơ quan Thuế và số thuế truy thu, phạt, truy hoàn qua kiểm tra tại doanh nghiệp hai tháng đầu năm 2020 là 277,5 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT: 194,8 tỷ đồng, giảm lỗ: 1.018,3 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, trong 2 tháng đầu năm cơ quan Thuế đã thực hiện được 156 cuộc thanh tra, bằng 133,3% so cùng kỳ, đạt 8,41% so với kế hoạch giao năm 2020, với số thuế truy thu và phạt đạt 210 tỷ đồng bằng 210%, số giảm khấu trừ và giảm lỗ đạt 422 tỷ đồng, bằng 27,92%, so với cùng kỳ.

Lê Thu