Cục Thuế TP Hồ Chí minh: Truy thu hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách

07:42 | 23/11/2020

(HQ Online) - Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ thuế, đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, Cục Thuế TPHCM đã truy thu cho ngân sách gần 3.000 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: Chống thất thu hiệu quả từ thanh tra, kiểm tra chuyên đề
Thành phố Hồ Chí Minh: Cải cách thủ tục hành chính chuyển biến tích cực từ cơ quan Thuế và Hải quan
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung chống thất thu qua giao dịch liên kết
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Thuế quận 1, Cục Thuế TPHCM. 	Ảnh:  ST
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Thuế quận 1, Cục Thuế TPHCM. Ảnh: ST

Còn nhiều doanh nghiệp vi phạm

Theo ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, kết quả thanh tra, kiểm tra đến hết tháng 10 năm 2020 tại 15.277 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt là 2.916,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 65 tỷ đồng; giảm lỗ là 18.171,7 tỷ đồng. Cụ thể, Cục Thuế TPHCM đã thực hiện thanh tra 925 hồ sơ thuế, với số thuế truy thu và phạt là 1.192,2 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm 2020, tăng 37% so với cùng kỳ. Ngoài ra, qua công tác thanh tra, Cục Thuế TPHCM giảm khấu trừ 93,7 tỷ đồng; giảm lỗ 4.777 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2020, Cục Thuế TPHCM thu ngân sách được 207.447 tỷ đồng, đạt 71,33% dự toán năm 2020, giảm 11,4% so cùng kỳ năm 2019. Đây là kết quả thu đạt dự toán thấp nhất của Cục Thuế TPHCM trong các năm qua. Nguyên nhân, ngoài ảnh hưởng từ tình hình sản xuất kinh doanh bị do tác động bởi dịch bệnh Covid-19, còn do thực hiện việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP; gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 109/NĐ-CP và tác động giảm bởi các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong 2 tháng cuối năm sẽ thực hiện số thu nội địa (trừ dầu thô) được khoảng 39.700 tỷ đồng; tổng thu nội địa cả năm 2020 được khoảng 248.567 tỷ đồng, đạt 85,47% dự toán và giảm 14,5% so cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh công tác thanh tra, trong 10 tháng qua, Cục Thuế TPHCM cũng đã thực hiện kiểm tra 14.352 lượt tại doanh nghiệp, số thuế truy thu và phạt là 1.724 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 271,4 tỷ đồng; giảm lỗ 13.395 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm tra tại cơ quan Thuế đối với 41.205 hồ sơ kê khai thuế, giảm 41% so cùng kỳ; số thuế kê khai bổ sung là 48 tỷ đồng, tăng 57% so cùng kỳ.

Phân tích của Cục Thuế TPHCM cho thấy, qua thanh tra, đơn vị truy thu cho ngân sách nhà nước bình quân gần 1,3 tỷ đồng/hồ sơ; qua công tác kiểm tra thuế, truy thu bình quân 129 triệu đồng/hồ sơ. Qua đó cho thấy, vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm về chính sách thuế. Cục Thuế TPHCM đang thực hiện rà soát các doanh nghiệp có doanh số tăng nhưng số nộp giảm hoặc không tăng tương ứng, phân công các phòng Thanh tra – Kiểm tra và các Chi cục thuế, quản lý các doanh nghiệp này, liên hệ với doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân và đôn đốc việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đúng theo thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kiểm tra doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Theo Cục trưởng Lê Duy Minh, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế TPHCM chỉ đạo các đơn vị tăng cường đôn đốc, giám sát công tác thanh tra, kiểm tra. Trong đó, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, không tổ chức kiểm tra định kỳ tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Cục Thuế TPHCM phấn đấu thu ngân sách 2 tháng cuối năm qua công tác thanh tra, kiểm tra khoảng 1.370 tỷ đồng.

Theo đó, đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, các doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, lợi nhuận ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện trao đổi với doanh nghiệp việc tiến hành thanh tra, kiểm tra không làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, thực hiện rà soát, đối chiếu doanh thu theo tờ khai phát sinh, nắm bắt kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng thương mại để đôn đốc tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020 sát thực tế phát sinh trước ngày 31/10/2020; đôn đốc nộp kịp thời các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định; rà soát, đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách đối với những khoản thu 100% cho ngân sách Trung ương, như: phí, lệ phí, đất đai, thu khác...

Lê Thu