Cục Thuế Hà Nội: Giảm đầu mối từ 24 xuống còn 21 phòng

10:17 | 30/03/2019

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 11999/QĐ-CT về nhân sự của các phòng thuộc Cục Thuế Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/4/2019. Theo đó, Cục Thuế Hà Nội có Văn phòng cục và 10 phòng chức năng, 10 phòng thanh tra, kiểm tra thuế (tổng số có 21 phòng). 

cuc thue ha noi giam dau moi tu 24 xuong con 21 phong
Cục Thuế Hà Nội giảm đầu mối từ 24 xuống còn 21 phòng. Ảnh Thuỳ Linh.

Nhân sự thay đổi theo quyết định này là: Văn phòng cục; các phòng: Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế; Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ; Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế và 10 phòng thanh tra, kiểm tra thuế (từ phòng số 1 đến phòng số 10).

Cụ thể, đối với cấp phòng thuộc Cục Thuế có một số thay đổi như: Thay đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập bộ máy được tinh gọn, mạnh hơn. Các chức năng được thống nhất, tập trung, không chồng chéo, trùng lắp với việc ghép các chức năng thanh tra thuế, kiểm tra thuế, nghiệp vụ dự toán, pháp chế, tài vụ, quản trị, ấn chỉ… từ đó giảm đầu mối từ 24 phòng xuống còn 21 phòng.

Khi lựa chọn và xây dựng phương án nhân sự, Cục Thuế đã ưu tiên xây dựng phương án nhân sự của các phòng có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ trước.

Trước hết, là xây dựng phương án nhân sự Trưởng các Phòng Thanh tra, Kiểm tra; tiếp đó là nhân sự Trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; nhân sự Chánh Văn phòng…

Để chuẩn bị cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy mới, Cục Thuế đã có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng như: lên kế hoạch từ tổng thể đến chi tiết; cụ thể từng đầu việc phải làm; từ khâu rà soát, đánh giá, chuẩn hóa dữ liệu, chốt dữ liệu về người nộp thuế; phân cấp, phân công lại cơ quan Thuế giám sát kê khai đối với người nộp thuế; giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị; chốt dữ liệu nợ đối với người nộp thuế; giao nhiệm vụ thu nợ; chuyển đổi hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin; bố trí trang thiết bị; chuẩn bị nhân sự…

Hiện Cục Thuế Hà Nội đã hoàn tất khối lượng công việc rất lớn để sẵn sàng đi vào vận hành theo mô hình tổ chức bộ máy mới từ 1/4/2019.

Thùy Linh