Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan thông báo (Số: 016/TVQT-QLTC ngày 14/1/2022)

16:15 | 14/01/2022

(HQ Online) - Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan đang thực hiện triển khai gói thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hoá để làm cơ sở xác định giá gói thầu cung cấp ấn chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2022 cho Tổng cục Hải quan.

Cục Tài vụ - Quản trị đăng tải thông tin mời cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá cho hàng hóa theo số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật. (Chi tiết theo phụ lục kèm theo) (Chi tiết theo phụ lục kèm theo).

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi thư chào giá về Tổng cục Hải quan (Cục Tài vụ - Quản trị, tầng 12 Trụ sở Tổng cục Hải quan, số 9 phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 20/01/2022. Điện thoại liên hệ: 024.39440833 (máy lẻ: 9487).

CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ